> Utsyn / Leder / Å drive menighetÅ drive menighet

I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

De ulike fellesskapene som hører til i NLM er svært forskjellige. På mange måter er det en styrke. Vi verdsetter å ha både barnekor, bibelgrupper, kvinneforeninger og forsamlinger i vår organisasjon. Samtidig kan vi stå overfor en utfordring siden det å være med i NLM kan bety så mye forskjellig.

En slags frikirke

For noen er det helt naturlig å se på NLM som en slags frikirke. Slik har det faktisk vært i minst hundre år. Vi har hatt forsamlinger som i det ytre har fremstått som selvstendige menigheter med søndagsmøter klokken 11 – og egen nattverdfeiring.

Noen vil kanskje si at mangelen på dåp skilte oss fra ut fra andre lutherske frikirker. Men forskjellen kan neppe sies å være avgjørende; dåp foregår tross alt bare en gang i den kristnes liv. Uansett foretar vi i dag dåp mange steder. Dermed er det umulig å komme forbi at NLM driver menigheter – hvis vi lar luthersk teologi avgjøre. For der Ordet forkynnes og sakramentene forvaltes har vi en kristen menighet.

Samtidig er det mange som med god grunn ikke betrakter NLM som sitt kirkesamfunn. Kanskje er de aktive i en lokalmenighet i Den norske kirke eller i en luthersk frikirke, og er knyttet til NLM først og fremst gjennom et familiekor eller en bibelgruppe.

Pose og sekk?

Kan NLM ivareta både de som ser på organisasjonen som sin kirke og de som ikke gjør det i fremtiden? Går det rett og slett an både å være en kristen organisasjon og å være et kirkesamfunn som bygger menigheter?

Jeg tror det er mulig fordi vi tenker lavkirkelig om hva en kristen kirke er. Vi tenker at kirken ikke først og fremst er en synlig og hierarkisk størrelse, men et fellesskap av troende mennesker. Selv om en kirke skal forvalte dåp og nattverd, er det ikke noe mindreverdig ved et fellesskap som «bare» er samlet om Ordet (og i bønn). Dette skaper ikke et a- eller b-medlemskap i organisasjonen.

Derfor trenger det heller ikke å være et problem at organisasjonen NLM bygger menigheter. Det er ikke mer bibelsk å stifte en forening enn en forsamling. Overalt bør vi arbeide for å ta vare på det allmenne prestedømme og nådegavenes betydning – uten at disse stikkordene skal spilles ut imot viktigheten av et tydelig åndelig lederskap. Her kan vi få både i pose og sekk.


Terje Tvedt, blant annet professor i geografi, har lenge fremmet sterk kritikk av norske myndigheters støtte til bistandsprosjekter i regi av norsk misjon. I 2004 stod han bak TV2s kritiske dokumentar «Statsmisjonærene». Tvedt mener at siden kristen misjon først og fremst vil at mennesker skal bli kristne, betyr statlig støtte til misjonsorganisasjoners bistandsprosjekter at den norske stat finansierer ren misjonsvirksomhet.

I 2005 utga Jo Nesbø, Norges desidert mest leste krimforfatter, krimromanen Frelseren. I begynnelsen av boken blir ei ung jente voldtatt på en leir i regi av Frelsesarmeen. Til flere medier uttalte Nesbø at ekstra mange overgrep foregår i lukkede, kristne miljøer. Samme påstand, lagt i munnen på en psykolog, dukker opp i romanen.

I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Utsyn på Facebook

Japan

I det travle japanske samfunnet er blant annet ungdom vanskelig å nå. Men nå satser kirken på arbeid blant barn og unge.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

1Joh 5:4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.