> Utsyn / Leder / Å drive menighetÅ drive menighet

I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

De ulike fellesskapene som hører til i NLM er svært forskjellige. På mange måter er det en styrke. Vi verdsetter å ha både barnekor, bibelgrupper, kvinneforeninger og forsamlinger i vår organisasjon. Samtidig kan vi stå overfor en utfordring siden det å være med i NLM kan bety så mye forskjellig.

En slags frikirke

For noen er det helt naturlig å se på NLM som en slags frikirke. Slik har det faktisk vært i minst hundre år. Vi har hatt forsamlinger som i det ytre har fremstått som selvstendige menigheter med søndagsmøter klokken 11 – og egen nattverdfeiring.

Noen vil kanskje si at mangelen på dåp skilte oss fra ut fra andre lutherske frikirker. Men forskjellen kan neppe sies å være avgjørende; dåp foregår tross alt bare en gang i den kristnes liv. Uansett foretar vi i dag dåp mange steder. Dermed er det umulig å komme forbi at NLM driver menigheter – hvis vi lar luthersk teologi avgjøre. For der Ordet forkynnes og sakramentene forvaltes har vi en kristen menighet.

Samtidig er det mange som med god grunn ikke betrakter NLM som sitt kirkesamfunn. Kanskje er de aktive i en lokalmenighet i Den norske kirke eller i en luthersk frikirke, og er knyttet til NLM først og fremst gjennom et familiekor eller en bibelgruppe.

Pose og sekk?

Kan NLM ivareta både de som ser på organisasjonen som sin kirke og de som ikke gjør det i fremtiden? Går det rett og slett an både å være en kristen organisasjon og å være et kirkesamfunn som bygger menigheter?

Jeg tror det er mulig fordi vi tenker lavkirkelig om hva en kristen kirke er. Vi tenker at kirken ikke først og fremst er en synlig og hierarkisk størrelse, men et fellesskap av troende mennesker. Selv om en kirke skal forvalte dåp og nattverd, er det ikke noe mindreverdig ved et fellesskap som «bare» er samlet om Ordet (og i bønn). Dette skaper ikke et a- eller b-medlemskap i organisasjonen.

Derfor trenger det heller ikke å være et problem at organisasjonen NLM bygger menigheter. Det er ikke mer bibelsk å stifte en forening enn en forsamling. Overalt bør vi arbeide for å ta vare på det allmenne prestedømme og nådegavenes betydning – uten at disse stikkordene skal spilles ut imot viktigheten av et tydelig åndelig lederskap. Her kan vi få både i pose og sekk.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

NLMs utsendinger i Nord-Afrika vitner om Guds kjærlighet i hverdagen.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.