> Utsyn / Leder / Avkristnet og lykkelig?Avkristnet og lykkelig?

I en valgsending på NRK 17. august fortalte komikeren Harald Eia begeistret om velsignelsene samfunnets avkristning fører til. Hovedargumentet var noen plansjer som viste at land med lite religion har mer lykke, likestilling og moral enn land der religion betyr mye.

Dessverre jukset Eia med statistikken. Plansjene han viste frem påviser ikke et årsaksforhold. Han kunne like gjerne hevdet at Kinas store økonomiske vekst må skyldes kommunismen eller at 1. verdenskrig i 1914 må skyldes at kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913. At noe skjer etter noe annet betyr jo ikke at det ene må være årsak til det andre.

Lang kristen historie

Fellestrekket ved de landene som Eia trekker frem som særlig gode å leve i, trenger heller ikke å være at de er så sekulære, men at de har en lang kristen historie. Selv om mange nordmenn i dag ikke synes religion er så viktig, kan tusen år med kristendom fortsatt ha stor betydning.

Men økt avkristning kan føre til at verdier endres. Mange av de som tenker sekulært avviser for eksempel menneskeverdet. Vår tids mest kjente moralfilosof, Peter Singer, er ateist og sier det slik: «Uansett hva framtiden bringer, er det sannsynligvis umulig å gjenopprette fullt ut en tankegang om at livet-er-hellig».

Uansett er det urimelig å knytte opplysningstiden direkte til fremveksten av demokratiske verdier – slik Eia gjorde på NRK. Jødehatet blomstret på sitt sterkeste lenge etter opplysningstiden, dels på grunn av denne, slik Håkon Harket argumenterer godt for i boken Paragrafen. Religion lå ikke til grunn da vitenskapsoptimistiske leger i mellomkrigstiden bedrev rasehygiene og ville tvangssterilisere folkegrupper.

Honnørord som «rasjonalitet» og «vitenskapelig tenkning» gir dessverre ingen garanti for god moral og høye idealer. 20. januar 1942 møttes ledende nazister til Wannsee-konferansen og avgjorde at jødene skulle utryddes. De fleste av deltakerne hadde faktisk doktorgrad.

Totalitær forståelse

Forfatteren Salman Rushie er kritisk til «enhver religion som hevder å ha en komplett og totalitær forståelse av verden». Vi er sympatiske til en slik kritikk. Heller ikke kristne bør tenke at jo mer religiøst et land er, jo bedre er det. Religion er så mangt. Mens noen argumenterer religiøst for terror, bygger andre bygger sykehus. Og teokratisk tenkning, som vi for eksempel møter i en del muslimske land, er dypt problematisk.

Det finnes opplagt eksempler på at kristne – ikke minst for noen århundrer siden – støttet maktbruk for å fremme kristendom. Like fullt er det i dag stor enighet blant kristne, ikke minst i luthersk sammenheng, om viktigheten av å skille mellom statens rolle og kirkens rolle. Antagelig er dette også en årsak til at vestlige land er gode å bo i.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

1Pet 5:8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.