> Utsyn / Leder / Brente barnBrente barn

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Litt senere skrev Gunhild Maria Hugdal, som er vokst opp i NLM, om «Guds brente barn». Hun finner likhetspunkter mellom sin egen oppvekst og Amundsens fortelling, og slår fast: «Det er ikke bare i de mest eksotiske kristne sektene det har en kostnad å bryte. Vi kan snart få se sterke «utbryterhistorier» også fra konservative, lutherske miljøer.»

Hugdal er utdannet prest og arbeider med en doktorgrad ved Menighetsfakultetet. Hun skriver at hun brukte 20-årene på «å kvitte seg med en trosbagasje som var sterkt invalidiserende». Det er sterke ord.

Så hvordan bør vi forholde oss til hennes fortelling? Her er fire viktige perspektiver:

 

1) Anerkjenn fortellingen. Det er viktig å lytte med åpenhet til enkeltmenneskers fortellinger. Når noen kommer med sterk kritikk, er det naturlig å stille spørsmålet: Hva kan vi som har ansvar i NLM gjøre annerledes for at ingen andre skal sitte igjen med en så negativ opplevelse av vår organisasjon.

 

2) Vær en motstemme. Det må være lov å spørre hvor typiske negative fortellinger om oppvekst i bedehusland egentlig er. Realiteten er at noen mennesker i alle miljøer – religiøse eller ikke – kan fortelle om en problematisk barndom. Mitt inntrykk er at mange med bakgrunn i NLM har opplevd en trygg og bekreftende oppvekst. Ja, antagelig er det bedre å høre om en god Gud som gir håp i møte med døden enn å vokse opp i et sekulært miljø der det er enighet at livet strengt tatt ikke har noen mening og at det ikke finnes liv etter døden.

 

3) Bekreft enighet. Noe av kritikken fra Hugdal kan bekreftes. For eksempel stiller hun spørsmålet – hentet fra Leif Gunnar Engedal: «Hvordan kan vi forkynne synd på en måte som reiser mennesket opp?» Spørsmålet er treffende. Vår forkynnelse skal ha en god vektlegging av lov og evangelium og balansere advarsel mot synd med radikal nådeforkynnelse.

 

4) Vis teologisk fasthet. Hugdal nøyer seg ikke med å etterlyse en mer balansert forkynnelse. Hun er gjennomgående kritisk til klassisk kristen teologi. Blant annet avviser hun fortapelsen og ser det som katastrofalt for homofile å vokse opp i NLM. Perspektivet ser ut til å være at bare en bibelkritisk teologi gir sunn åndelighet. Vi tenker helt annerledes. En bibelsk forankret teologi er også en sunn teologi.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.