> Utsyn / Leder / Brente barnBrente barn

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Litt senere skrev Gunhild Maria Hugdal, som er vokst opp i NLM, om «Guds brente barn». Hun finner likhetspunkter mellom sin egen oppvekst og Amundsens fortelling, og slår fast: «Det er ikke bare i de mest eksotiske kristne sektene det har en kostnad å bryte. Vi kan snart få se sterke «utbryterhistorier» også fra konservative, lutherske miljøer.»

Hugdal er utdannet prest og arbeider med en doktorgrad ved Menighetsfakultetet. Hun skriver at hun brukte 20-årene på «å kvitte seg med en trosbagasje som var sterkt invalidiserende». Det er sterke ord.

Så hvordan bør vi forholde oss til hennes fortelling? Her er fire viktige perspektiver:

 

1) Anerkjenn fortellingen. Det er viktig å lytte med åpenhet til enkeltmenneskers fortellinger. Når noen kommer med sterk kritikk, er det naturlig å stille spørsmålet: Hva kan vi som har ansvar i NLM gjøre annerledes for at ingen andre skal sitte igjen med en så negativ opplevelse av vår organisasjon.

 

2) Vær en motstemme. Det må være lov å spørre hvor typiske negative fortellinger om oppvekst i bedehusland egentlig er. Realiteten er at noen mennesker i alle miljøer – religiøse eller ikke – kan fortelle om en problematisk barndom. Mitt inntrykk er at mange med bakgrunn i NLM har opplevd en trygg og bekreftende oppvekst. Ja, antagelig er det bedre å høre om en god Gud som gir håp i møte med døden enn å vokse opp i et sekulært miljø der det er enighet at livet strengt tatt ikke har noen mening og at det ikke finnes liv etter døden.

 

3) Bekreft enighet. Noe av kritikken fra Hugdal kan bekreftes. For eksempel stiller hun spørsmålet – hentet fra Leif Gunnar Engedal: «Hvordan kan vi forkynne synd på en måte som reiser mennesket opp?» Spørsmålet er treffende. Vår forkynnelse skal ha en god vektlegging av lov og evangelium og balansere advarsel mot synd med radikal nådeforkynnelse.

 

4) Vis teologisk fasthet. Hugdal nøyer seg ikke med å etterlyse en mer balansert forkynnelse. Hun er gjennomgående kritisk til klassisk kristen teologi. Blant annet avviser hun fortapelsen og ser det som katastrofalt for homofile å vokse opp i NLM. Perspektivet ser ut til å være at bare en bibelkritisk teologi gir sunn åndelighet. Vi tenker helt annerledes. En bibelsk forankret teologi er også en sunn teologi.


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Norge

I Norge driver NLM et stort og variert arbeid over hele landet. I dag satser vi også mer og mer på flerkulturelt arbeid.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

1Mos 2:3 Og Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og ville gjøre.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.