> Utsyn / Leder / De kristne båseneDe kristne båsene

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Jeg startet med å si at jeg var konservativ. Det er et begrep jeg synes det er greit å bruke overfor kristne som står meg ganske nær. Det er ofte avklarende, og de fleste vil umiddelbart tenke at jeg er opptatt av Bibelen som øverste autoritet for lære og liv, at jeg forkynner Jesus som eneste frelsesvei og at jeg sier nei til en ny ekteskapsforståelse og en flytende forståelse av kjønn. Og de har helt rett.

Ulike merkelapper

 Samtidig er det mye begrepet konservativ ikke avdekker i en internasjonal kontekst. Hva tenker jeg om alkoholbruk? Avviser jeg evolusjonslæren? Støtter jeg ordningen med kvinnelige prester? I tillegg kan det komme spørsmål om mitt syn på helbredelse, tungetale og profetier – og hvor viktig kirkens tradisjon og liturgi er.

Noen vil også tenke at et konservativt teologisk ståsted vil føre til oppslutning om konservativ politikk.  En amerikaner vil gjerne tenke at konservative kristne vil være republikanere med en positiv holdning til pistoler og et mer negativt bilde av miljøvern.

Med andre ord kan det være greit med flere merkelapper. Iblant har jeg presentert meg selv som lavkirkelig, pietistisk og ikke særlig karismatisk. Fordelen med disse merkelappene er at de sier en del om hva jeg står for uten at jeg trenger å utdype dette veldig. Ulempen er at de kan skape misforståelser. Dessuten har en del begreper og båser en negativ klang. I dag har få kristne lyst til å kalle seg selv for fundamentalistiske fordi begrepet nærmest er blitt til et skjellsord.

Risikofylt humor

Temaet for hovedsaken i dette nummeret handler om hvilke begrepet og hvilke båser som kristne kan plasseres i. Det har vi forsøkt å behandle både seriøst og humoristisk. Det siste er utvilsomt risikofylt siden muligheten er til stede for at noen opplever at vi tøyser med viktige teologiske spørsmål.

La meg derfor – og for sikkerhets skyld – slå fast at jeg ser på «misjonsvenn» som en hedersbetegnelse Det betyr imidlertid ikke at begrepet gir god mening for alle som spør: Hva slags kristen er du? Og for øvrig liker jeg på mange måter merkelappen «bibelkriger». Få ting er viktigere enn å sloss for Bibelens troverdighet.


Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

De siste ukene har det vært debatt om hvorvidt det israelske flagget bør heises når NLM feirer generalforsamling til sommeren. Som kjent konkluderte hovedstyret med å si nei til denne oppfordringen (selv om det vil bli både bønn for Israel og seminar om temaet). Det har ført til kraftige reaksjoner.

Utsyn på Facebook

Elsket

Vi elsker fordi han elsket oss først.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Kol 4:2 Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.