> Utsyn / Leder / En ny jødeparagraf?En ny jødeparagraf?

Bør kristne støtte jødenes rett til å omskjære sine guttebarn?

Temaet er igjen aktuelt. Fremskrittspartiets landsmøte vedtok med et klart flertall å programfeste forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Vi bør merke oss at ingen land har et slikt forbud.

Også andre politikere, samt blant annet barneombudet, følger Fremskrittspartiet. «Omskjæring av guttebarn er en barbarisk skikk som burde vært ulovlig i Norge. Vi kan ikke godta at voksne skjærer vekk barns religionsfrihet», skrev Nicholas Wilkinson, leder for Sosialistisk Ungdom på NRK Ytring 1. april 2014.

 

Ingen plikt. Det nye testamente sier tydelig at omskjæring ikke er en plikt for kristne. Tvert imot understreker Paulus at omskjæring ikke må gjøres til en lovgjerning: «Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven» (Gal 5,2–3).

Etter kristen tenkning er den fysiske omskjærelsen et forbilde på et omskåret hjerte – som vi får ved troen på Jesus. Som Paulus sier: «I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse» (Kol 2,11).

Samtidig ser vi at Timoteus ble omskåret av Paulus «av hensyn til jødene» (Apg 16,3). Dernest vet vi at Jesus ble omskåret på den åttende dag (Luk 2,21). For kristne er det viktig å huske at Gud faktisk påla jødefolket omskjæringen. Av den grunn blir det uholdbart å kalle omskjæring en barbarisk skikk. I så fall gjør vi Gud ansvarlig for et overgrep.

 

Beskytte barn. Mange av dem som støtter et forbud mot omskjæring avviser at de stigmatiserer jøder. Dette handler bare om å beskytte barn. «Vi må beskytte unger mot foreldre som ikke forstår barnas beste, men i stedet setter ære, stolthet og familietradisjoner først», sa for eksempel Tormod Overland på Frps landsmøte.

Men denne debatten kan ikke reduseres til bare å handle om intensjonen bak et forbud. Tvert imot må vi også vurdere konsekvensene av et forbud. Dette illustrerer debatten om aktiv dødshjelp. Forkjemperne for en slik praksis hevder at de bare vil vise barmhjertighet mot lidende mennesker, men resultatet er like fullt at staten tillater drap.

Fra 1814 til 1851 forbød grunnloven jøders innreise til Norge. Svært mange jøder vil oppleve et forbud mot omskjæring som en ny jødeparagraf. Det skyldes at skikken oppleves som helt grunnleggende for et jødisk liv og en jødisk identitet. Kristne bør slåss for jøders rett til å leve som jøder – selv om vi teologisk avviser omskjæring.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.