> Utsyn / Leder / Gud som skaperGud som skaper

I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Fjeldskaars hefte er nok ganske typisk for hvordan naturvitenskaplige fagfolk i NLM – som Asbjørn Nordgård, Jon Kvalbein, Trygve Gjedrem og Ingolf Kanestrøm – har forholdt seg til evolusjonslæren. Men ingen av disse har støttet opp om ung-jord-kreasjonisme, altså ideen om at Gud må ha skapt verden på seks vanlige dager for omtrent 6000 år siden.

 

Aksept for evolusjon. Noen kristne aksepterer evolusjonslæren. De avviser selvsagt ikke at Gud har skapt verden, men mener at Gud brukte evolusjon, og naturlige prosesser, for å skape dyr og mennesker.

Det er interessant å merke seg at Øivind Andersen, rektor i en årrekke ved Fjellhaug, mente at «evolusjonismen har mye for seg som en vitenskapelig arbeidshypotese» og der «har sin berettigelse». Derimot var han kritisk til at evolusjonslæren ble gjort til en «livsanskuelse og verdensforklaring» som erstattet Bibelen.

Andre teologer som har møtt stor tillit i NLM, har minst like tydelig akseptert evolusjonslæren. Vi kan nevne Bo Giertz, C. S. Lewis og John Stott. Ja, selv den amerikanske teologen B.B. Warfield (1851-1921) – som tidlig snakket om Bibelens ufeilbarlighet – så ingen grunn til å avvise evolusjonslæren.

 

Stiftet Skaper. Enkelte NLM-ere har de siste årene sluttet sterkt opp om ung-jord-kreasjonisme. To av disse, Jogeir Lianes og Andreas Årikstad, var med på å stifte organisasjonen Skaper for omtrent et halvt år siden. Lianes er styreleder i organisasjonen.

Skaper har imidlertid ikke plass for evolusjonskritikere som Fjeldskaar, Kvalbein, Nordgård, Gjedrem og Kanestrøm. Årsaken er at organisasjonens trosgrunnlag fastslår at «Gud skapte verden særdeles god på 6 dager a 24 timer for ca. 6000 år siden». Det holder altså ikke for å delta i Skaper å ha stor tillit til Bibelen, mene at Adam og Eva var historiske personer og fastholde et historisk syndefall (noe også enkelte kristne tilhengere av evolusjonslæren gjør). Skaper er bare for overbeviste ung-jord-kreasjonister.

Nå bør det absolutt være rom for ulike syn på jordens alder – og beslektede spørsmål – i NLM. Det har det alltid vært. Både de som tror på en eldgammel verden og de som tror på en ung jord kan helhjertet slutte opp NLMs teologi, bibeltillit og misjonssyn. Dette poenget står imidlertid Skaper i fare for å undergrave ved å signalisere at bare den som mener at jorden er ung (og entydig avviser evolusjonslæren), bøyer seg for Bibelens autoritet.


Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

I en valgsending på NRK 17. august fortalte komikeren Harald Eia begeistret om velsignelsene samfunnets avkristning fører til. Hovedargumentet var noen plansjer som viste at land med lite religion har mer lykke, likestilling og moral enn land der religion betyr mye.

Utsyn på Facebook

Vest-Afrika

I Vest-Afrika driver NLM arbeid i Mali og Elfenbenskysten. I Mali arbeides det mye med relasjonsbygging, mens i Elfenbenskysten støtter vi en liten, men levende lokal kirke.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Joh 16:33 Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.