> Utsyn / Leder / Kan Skriften stå alene?Kan Skriften stå alene?

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

I protestantisk kristendom har det vært lite uenighet om de to første. Mer debatt har det vært om «Skriften alene». Betyr slagordet at vi ikke bør ha en luthersk bekjennelse? Skal idealet være å se bort fra all annen kunnskap – kirkens tradisjon, våre erfaringer, vitenskapelige oppdagelser – når vi fastslår hva som er sant og rett?

De siste årene har jeg lest en del fortellinger fra protestanter som er blitt katolikker. Mange av dem tar et ramsalt oppgjør med «Skriften alene». De påpeker at det finnes en enorm variasjon innenfor protestantisk kristenhet. Hva hjelper å hevde at Bibelen skal bestemme hvis man ikke kan bli enige om hva den sier?

For noen år siden vakte sosiologen Christian Smith – som har evangelisk bakgrunn, men har konvertert til katolisisme – oppsikt med boken The Bible Made Impossible. Påstanden er at kristne som er enige om at Bibelen er ufeilbarlig, og hevder at de bare bygger på Skriftens lære, likevel er uenige om svært mange temaer. Det hjelper ikke, skriver Smith, at konservative kristne taler om Bibelens autoritet, ufeilbarlighet og klarhet når resultatet blir «en pluralisme av fortolkninger».

Vi må innrømme at Smith presenterer en betydelig utfordring til luthersk kristendom. Han minner oss om viktigheten av å skille mellom tilliten til Bibelen og tilliten til vår egen fortolkning av ulike tekster. For det er faktisk umulig å lese Bibelen på en slik måte at den blir stående helt alene. Vi vil alltid ha noen forutsetninger når vi studerer en tekst. Ingen av klarer å være helt nøytrale når vi leser en tekst.

Nå tror jeg, heldigvis, at Christian Smith overdriver noe. Selv om det er riktig at konservative, protestantiske kristne er uenige om ganske mye, er det også stor enighet i mange spørsmål. Mye av uenigheten stikker heller ikke så dypt; den består mer av ulik vektlegging enn av helt ulike tanker om hva som er bibelsk kristendom.

Så bør vi huske at Luther understrekte «Skriften alene» for å forkaste en katolsk forståelse av tradisjonen som er og blir svært problematisk. I katolsk tenkning hadde kirkens lederskap et fortolkningsmonopol. De trengte ikke å vise til Skriften for å begrunne et lærepunkt; det holdt å vise til hva kirkefedre hadde sagt. Da ble det avgjørende for Luther – slik det bør være avgjørende for oss i dag – å slå fast at bare Bibelen kan avgjøre innholdet i kirkens lære.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.