> Utsyn / Leder / Lojale givereLojale givere

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Så innrømmer vi gjerne at å balansere mellom å takke for gavene i 2016 og å oppfordre til fortsatt engasjement og giverglede i 2017, ikke alltid oppleves like enkelt. Vi spør oss også om hvor ofte vi skal redegjøre for de økonomiske realitetene gjennom året. Dessuten: Hva burde kommuniseres når oktobertallene i fjor viste et minusresultat på 22 millioner kroner (14 millioner svakere enn 2015)? Skaper det giverglede å skrive om en rekordsvak norsk krone som gjør arbeidet vårt på misjonsfeltene mye dyrere enn bare for et par år tilbake?

Et annet aktuelt spørsmål: Hvordan skal vi kommunisere at gavetallene for de fire første månedene i 2017 viser en nedgang, sammenlignet med 2016, på 1,4 millioner kroner (og hvor 2016 også viste en nedgang fra 2015)?

 

Presis informasjon. Vi ønsker at den økonomiske informasjonen som gis skal være så presis og etterrettelig som mulig. Vi vil gjerne unngå å rope for høyt når det økonomisk ser litt tyngre ut enn forutsatt. NLM-økonomien er svært kompleks – både på godt og vondt. Det er bra å ha flere ben å stå på, selv om det også gir større uforutsigbarhet. Selv om vi fra en side sett nesten lever fra hånd til munn i NLM, legger vi vekt på å være langsiktige og forutsigbare i arbeidet vårt, både nasjonalt og internasjonalt.

Noe av det som gjør det mulig å håndtere denne situasjonen ble synlig i en giverundersøkelse i 2016. Denne viste at NLM har en svært lojal givergruppe. Vi omtaler dem vel internt oftest som misjonsfolket. Samtidig hevder eksperter at dagens givere er mer prosjektorienterte og mindre organisasjonslojale enn tidligere generasjoner. Hvordan bør vi i så fall møte en slik utvikling?

 

Med glede. Bibelen oppfordrer oss til å prioritere gaver (minst) like høyt som andre behov. Kanskje har noen av oss lett for å tenke at vi eventuelt kan gi det som er til overs når alt annet er betalt og mer eller mindre grunnleggende behov er dekket? Det kan være noe å tenke litt over.

Igjen, takk for det du ga i 2016, og takk til deg som fortsatt vil gi med glede i hjertet og takk til Gud. Slik bidrar vi til at evangeliet blir gjort kjent for mennesker som enda ikke tror på Jesus Kristus.

Øystein Frøysa er økonomileder i NLM


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.