> Utsyn / Leder / Myter om moskeerMyter om moskeer

Terje Tvedt, blant annet professor i geografi, har lenge fremmet sterk kritikk av norske myndigheters støtte til bistandsprosjekter i regi av norsk misjon. I 2004 stod han bak TV2s kritiske dokumentar «Statsmisjonærene». Tvedt mener at siden kristen misjon først og fremst vil at mennesker skal bli kristne, betyr statlig støtte til misjonsorganisasjoners bistandsprosjekter at den norske stat finansierer ren misjonsvirksomhet.

I høst kom Tvedt ut med boken Det internasjonale gjennombruddet. Den har fått mye begeistret omtale i Dagen. På lederplass 6. januar omtalte Vebjørn Selbekk boken i utelukkende positive ordelag. I samme avis antydet Hallgrim Berg at Tvedts bok er den viktigste som utkom i 2017. Olav Hovdelien, katolikk og høgskolelektor, skrev 8. januar en svært positiv kronikk om hvordan Tvedt viser at troen på menneskerettighetene er blitt Norges nye religion.

Flere av Tvedts analyser er interessante og fortjener diskusjon. Men han er neppe en god alliansepartner for oss som er opptatt av kristen tro og misjon. Alt tyder på at Tvedt ønsker seg et svært sekulært samfunn.

Lite balansert

I sin nyeste bok Tvedt spesifikt om NLM. Professoren gir en svært tendensiøs vurdering av hva vi tenker om forholdet mellom evangelisering og bistand. Hans vurdering bygger på et par løsrevne sitater fra Utsyn og konklusjonen blir slik: «For NLM var bistand evangelisering på en annen måte». Det er rett og slett ikke riktig.

Generelt gir Tvedt en meget ensidig presentasjon av vår organisasjon. Uten konkrete kildehenvisninger slår han fast at «NLM sto for et fundamentalistisk bibelsyn og klare standpunkter i politikken». Det siste er en underlig påstand i lys av hvor ofte NLM er blitt anklaget for manglende politisk engasjement i land der menneskerettighetene står svakt.

Islamkritikk

I sin bok skriver Tvedt at «med sin dialoglinje skapte Den norske kirke og kristenledere aksept for islam i Norge». Han påstår videre at «noen kirker ble ombygd til moskeer». Vebjørn Selbekk slår fast at det er en tragedie at «kirken selv [har] vært en aktiv pådriver for å skape en situasjon der kors må tas ned og der kristne gudshus etter hvert blir bønnehus for Allah».

Hva slags kritikk er så dette? Er det motsatte av å skape aksept for islam å oppfordre til forakt for muslimer? Uansett bør en misjonsorganisasjon kalle muslimer til tro, komme med kritikk når islam brukes for å forsvare overtramp og overgrep, og forsvare at muslimer, som alle andre, har trosfrihet i Norge.

Så er det heldigvis feil at kirker stadig omgjøres til moskeer. I Dagen 17/1 fastslo Einar Tjelle og Frank Grimstad at ingen av Den norske kirkes 1631 kirker er blitt omgjort til moskeer. De skriver videre at «én baptistkirke, ett bedehus og et kapell (eid av en stiftelse) er overtatt av muslimske forsamlinger». Det er uheldig at Dagen faktisk sprer myter om moskebygging i Norge.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

NLMs utsendinger i Nord-Afrika vitner om Guds kjærlighet i hverdagen.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.