> Utsyn / Leder / Når Gud skufferNår Gud skuffer

Rett før påske fortalte en rekke medier at presten Eskil Skjeldal har mistet troen på Gud. Skjeldal har en teologisk doktorgrad og har profilert seg med kronikker og artikler i ulike aviser.

Å lese om Skjeldals farvel til Gud er vondt. I stor grad forklarer han sitt frafall med en livskrise. Han har slitt psykisk og hatt depresjoner. For noen år siden ble han skilt og opplevde omtrent samtidig å miste sin nære venn, pateren Arnfinn Haram. «… da jeg virkelig trengte Gud, hadde jeg bare masse teorier som jeg støttet meg til. De falt sammen som et korthus med en gang du blåste på det», forklarte Skjeldal til A-magasinet (12/4).

Spørsmålet blir: Hvordan unngå at vår tro faller sammen?

 

Ingen lykkegaranti. Kanskje er det naturlig å tenke – mer eller mindre ubevisst – at gudstro skal lønne seg. Som Jeremia anklagende spør Gud: «Hvorfor går det de ugudelige vel? Hvorfor har alle de troløse ingen sorger?» (Jer 12,1)

Av den grunn må vi forkynne at Gud ikke garanterer et bedre liv. Gud lar «sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige» (Matt 5,45). Hvis troende derimot kunne regne med færre sykdommer og ulykker, ville kristen tro ikke handlet om å søke sannhet og nåde. Isteden ville Gud indirekte oppfordret til overfladiskhet, til å velge gudstro som en «vei til vinning» (1 Tim 6,5). Og akkurat det advarer Bibelen sterkt imot.

Nå sier Bibelen også mye om under og mirakler, om bønnesvar og om Guds trofasthet. Men vissheten om at Gud kan ordne opp her og nå må aldri bli en hovedsak. Det viktigste er å søke Guds rike og hans rettferdighet – for å si det med Jesus (Matt 5,33).

 

Rikelig oppmerksomhet. Medieoppslagene om Eskil Skjeldal er ikke unike. Journalister virker til å ha en glupende interesse for mennesker som opplever at gudstroen rokkes. Vi kan nevne Jostein Sandsmark, Anders Torp – sønnen til Jan-Aage Torp, og Sigvart Dagsland. Og hver gang Bjørn Eidsvåg vil refse et kristent dogme, eller skildre sin tvil, gis han rikelig med medieoppmerksomhet.

Allmenne medier virker mindre interessert i å fortelle om mennesker som kommer til tro. Norges mest kjente dramatiker, Jon Fosse, fortalte om sin katolske tro i 2013. Litt senere skrev Eskil Skjeldal intervjuboken Mysteriet i Trua om Fosses vei til Gud. Men Skjeldals vantro har fått langt mer oppmerksomhet enn Fosses tro.

Jeg tror årsaken er at allmenne medier i større grad har forståelse for at mennesker forlater troen enn at de blir kristne. Derfor vil Utsyn formidle fortellinger om menneskers møter med Gud. Det gjør vi blant annet i spalten «Vendepunkt».


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det krevende å drive misjon. Kristne lever under svært vanskelige forhold i et samfunn hvor myndighetene kontrollerer det meste.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 35:4 Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.