> Utsyn / Leder / Politikk og bønnesvarPolitikk og bønnesvar

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Noen kristne går langt i å trekke Gud inn i politikken. Rett etter valget skrev Jan Hanvold, leder for Tv Visjon Norge, på sin offentlige Facebook-side: «Men vi er takknemlig for at vi slipper Jonas Gahr Støre og de rød grønne. Dette er jo bønnesvar, som vi har bedt om.» Men bør vi snakke slik om bønnesvar?

Kristne kan be om alt – også når det er valg. Men det betyr jo ikke at vi alltid vet hva slags politikk Gud ønsker seg. Hvordan kan Hanvold vite sikkert at Gud heller ville ha Solberg enn Støre som statsminister?

For noen år siden ba mange kristne, også Jan Hanvold, om at det ikke skulle innføres en kjønnsnøytral ekteskapslov i Norge. Likevel fikk vi en slik lov i 2009. Betyr det at Gud ikke var enige med de som ba ham om å stoppe loven? Eller synes Gud det er viktigere at Erna Solberg i 2017 fortsetter som statsminister enn å stanse innføringen av abortloven i 1977?

Gud har skapt en verden med mye frihet. I et demokratisk land som Norge bestemmer flertallet. Det er på mange måter veldig bra, men prisen vi betaler er at flertallet iblant vil noe annet enn Gud. Og det er ofte vanskelig å slå fast hvordan (og hvorfor) Gud griper inn på politikkens område.

Et stille liv 

Politikk skaper engasjement. Både før og etter valget har det blitt brukt sterke ord om ulike politikere. Kristne bør derimot være mer opptatt av å be for politikere enn av å skjelle dem ut. Paulus kommer med denne oppfordringen i 1. Tim 2,1-5:

«Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse».

Kristne skal altså både be og takke for alle mennesker – inkludert politikere. Og vi blir faktisk bønnhørt når politikerne opptrer slik at vi kan «leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet».


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.