> Utsyn / Leder / Presters samlivPresters samliv

Den som tror at samlivsdebatten i Den norske kirke nå kan avsluttes fordi likekjønnede par kan gifte seg, tar nok feil. Nå er debatten i gang om hvorvidt prester kan være samboere. Fra en side sett, er det på høy tid. En slik samlivsform er langt mer utbredt enn samliv mellom to menn eller to kvinner. Dermed krever det stor bevissthet å velge bort samboerskapet.

Så langt står biskopene noenlunde samlet om å fastslå at samboere ikke kan ordineres til prester. Men kritikken er sterk – og kommer fra ulikt hold. Særlig interessant er det at omkring 30 teologistudenter nylig skrev i Vårt Land (20/3) at de er skuffet og bekymret over biskopenes holdning.

 

Foruroligende. Det er interessant å se nærmere på hvordan kommende prester begrunner sitt ja til samboerskap. Innlegget inneholder ikke en eneste referanse til Bibelen eller til kristen samlivsetikk. Isteden slås det fast at samlivsformer alltid er «kulturelt og kontekstuelt betinget». Og siden det i dag er vanlig at to mennesker «flytter sammen for en periode på vei mot ekteskapet», bør kirken slå fast «at samboerskap kan være et godt steg mot ekteskapet».

Lite tyder på at teologistudentene ønsker å leve annerledes enn nordmenn flest. Snarere tvert imot. De skriver: «Noen av oss er single, andre er gift, noen har nettopp fått seg kjæreste, andre er på Tinder, og noen av oss bor sammen med kjæresten sin. Akkurat som studenter flest».

Argumentasjonen er foruroligende. På sett og vis går teologistudentene inn for å avkristne kirken innenfra. Istedenfor å ville påvirke samfunnet med kristen tro og tenkning ønsker disse bevisst å være et speilbilde av folk flest. Og de mener et nei til samboerskap er uheldig fordi det «kan skape en større distanse til mange av kirkens medlemmer».

 

Pragmatisk tankegang. En viktig begrunnelse for å si nei til samboerskap er Bibelens ord om at seksuallivets plass er ekteskapet mellom mann og kvinne. De 30 teologistudentene synes imidlertid å tenke at kjærester gjerne kan ha sex. Det samme tenker tydeligvis Jens Bjelland Grønvold som er kapellan ved Sjømannskirken i London. Til Vårt Land beskriver han sin situasjon slik: «Offisielt bor vi ikke sammen, men kjæresten sover ofte over hos meg» (20/3).

Antagelig er det denne måten å tenke om sex, samliv og ekteskap som gjør at unge teologer og teologistudenter ikke forstår en prinsipiell motstand mot samboerskapet. Isteden tenker de rent pragmatisk om samlivsform.

De 30 teologistudentene mener attpåtil at det «en stor forpliktelse» i samboerskap. Men hva slags forpliktelse er det egentlig snakk om? Den er åpenbart ikke så stor at man er villig til å love trofasthet til døden skiller.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det krevende å drive misjon. Kristne lever under svært vanskelige forhold i et samfunn hvor myndighetene kontrollerer det meste.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 28:7a Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.