> Utsyn / Leder / Presters samlivPresters samliv

Den som tror at samlivsdebatten i Den norske kirke nå kan avsluttes fordi likekjønnede par kan gifte seg, tar nok feil. Nå er debatten i gang om hvorvidt prester kan være samboere. Fra en side sett, er det på høy tid. En slik samlivsform er langt mer utbredt enn samliv mellom to menn eller to kvinner. Dermed krever det stor bevissthet å velge bort samboerskapet.

Så langt står biskopene noenlunde samlet om å fastslå at samboere ikke kan ordineres til prester. Men kritikken er sterk – og kommer fra ulikt hold. Særlig interessant er det at omkring 30 teologistudenter nylig skrev i Vårt Land (20/3) at de er skuffet og bekymret over biskopenes holdning.

 

Foruroligende. Det er interessant å se nærmere på hvordan kommende prester begrunner sitt ja til samboerskap. Innlegget inneholder ikke en eneste referanse til Bibelen eller til kristen samlivsetikk. Isteden slås det fast at samlivsformer alltid er «kulturelt og kontekstuelt betinget». Og siden det i dag er vanlig at to mennesker «flytter sammen for en periode på vei mot ekteskapet», bør kirken slå fast «at samboerskap kan være et godt steg mot ekteskapet».

Lite tyder på at teologistudentene ønsker å leve annerledes enn nordmenn flest. Snarere tvert imot. De skriver: «Noen av oss er single, andre er gift, noen har nettopp fått seg kjæreste, andre er på Tinder, og noen av oss bor sammen med kjæresten sin. Akkurat som studenter flest».

Argumentasjonen er foruroligende. På sett og vis går teologistudentene inn for å avkristne kirken innenfra. Istedenfor å ville påvirke samfunnet med kristen tro og tenkning ønsker disse bevisst å være et speilbilde av folk flest. Og de mener et nei til samboerskap er uheldig fordi det «kan skape en større distanse til mange av kirkens medlemmer».

 

Pragmatisk tankegang. En viktig begrunnelse for å si nei til samboerskap er Bibelens ord om at seksuallivets plass er ekteskapet mellom mann og kvinne. De 30 teologistudentene synes imidlertid å tenke at kjærester gjerne kan ha sex. Det samme tenker tydeligvis Jens Bjelland Grønvold som er kapellan ved Sjømannskirken i London. Til Vårt Land beskriver han sin situasjon slik: «Offisielt bor vi ikke sammen, men kjæresten sover ofte over hos meg» (20/3).

Antagelig er det denne måten å tenke om sex, samliv og ekteskap som gjør at unge teologer og teologistudenter ikke forstår en prinsipiell motstand mot samboerskapet. Isteden tenker de rent pragmatisk om samlivsform.

De 30 teologistudentene mener attpåtil at det «en stor forpliktelse» i samboerskap. Men hva slags forpliktelse er det egentlig snakk om? Den er åpenbart ikke så stor at man er villig til å love trofasthet til døden skiller.


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste misjonsfelt. Våre utsendinger arbeider innen bistand, og bruker mye tid på relasjonsbygging.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.