> Utsyn / Leder / Striden om DarwinStriden om Darwin

Mange ateister vil bruke naturvitenskapen for å avvise Gud. Det betyr likevel ikke at naturvitenskapen er ateistisk i sin natur.

Helt siden Darwin kom med sin evolusjonslære på 1800-tallet har det vært debattert om den kan kombineres med kristen tro.

Nå foregår det en debatt i Dagen. Det har jeg selv et visst ansvar for siden jeg både har skrevet noen artikler om temaet og behandler spørsmålet i den nye boken Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?

 

Ulike syn

Innad i Misjonssambandet har det lenge eksistert ulike syn. For eksempel sa Henrik Kaarstad, som var med å grunnlegge organisasjonen vår i 1891 og stod sentralt i arbeidet til sin død i 1927, ja til evolusjonslæren.

Kaarstad stod bak Volda lærarskule og skrev slik i en pensumbok: «Det fyrste store spørsmålet er: ‘Korleis har alt vorte til?’ Opphavsboki svarar: ‘Gud er opphavet til alt.’ Han skapte alt ved sitt ord. Dette svaret finn me i 1. og 2. kapitelet. Måten Gud skapte på, lyt menneske finna fram til ved å granske skaparverket.»

 

Peder Bergem ved lærerhøgskolen i Volda påpeker i en forskningsrapport fra 1998 at Kaarstad nok var i mindretall i bedehussammenheng med sitt syn. Slik er det nok også i dag. Få misjonsvenner vil nok støtte evolusjonslæren.

Men kanskje er noen litt for raske til å slå fast at evolusjonslæren med nødvendighet er ateistisk. Noen kristne mener at evolusjonslæren bare forteller oss hvordan Gud har skapt. Den avviser ikke uten videre Gud som skaper eller at mennesket er skapt i Guds bilde. Slik tenkte for eksempel C. S. Lewis.

 

Vanskelige spørsmål

Kristne som avviser evolusjonslæren er opptatt av å fastholde Bibelens autoritet. Det skal vi ha stor respekt for. Å tenke at vitenskapen kan brukes for å korrigere Bibelen er dypt problematisk.

Samtidig er det å tolke 1. Mosebok ikke bare lett. Dette er teologisk litteratur, ikke en naturfaglig gjennomgang. Spørsmålene er flere:

  • Hvor lange var de seks skapelsesdagene? Noen har hevdet at disse dagene ikke trenger å være 24 timer lange. Både fordi ordet for «dag» brukes ulikt i Bibelen og fordi solen først ble til på dag fire.
  • Kan vi si at ættetavlene forteller oss at verden ble skapt år 4004 før Kristus? Flere gammeltestamentlige forskere har hevdet at jødiske ættetavler kunne hoppe over ledd uten at det ble sett på som en slags forfalskning.
  • Hva skjedde før selve skapelsen? Det står i 1. Mosebok 1,1–2 at Gud skapte himmelen og jorden «i begynnelsen» og at jorden var «øde og tom». Men det står ikke noe om hvor lenge «det var mørke over det store dyp».

Mange kristne ledere i Norge har kombinert en kritisk holdning til evolusjonslæren med åpenhet for at jorden kan være langt eldre enn seks tusen år. Dette gjelder blant annet Carl Fr. Wisløff, Øivind Andersen, Jon Kvalbein og Asbjørn Nordgård.

 

Ikke ateistisk naturvitenskap

Det er viktig å være klar over at ingen forskere er nøytrale. Utgangspunktet betyr mye for hvordan vi tolker verden. Mange ateister vil bruke naturvitenskapen for å avvise Gud.

Det betyr likevel ikke at naturvitenskapen er ateistisk i sin natur. Tvert i mot lå kristen tenkning til grunn for moderne naturvitenskap.

 

Den ateistiske forskeren Paul Davies sier: «Verdensbildet til en naturvitenskapelig forsker, selv den mest ateistiske av dem, er egentlig monoteistisk. Det er en tro, godtatt som en trosartikkel, på at universet er ordnet på en forståelig måte. Den som ikke tror dette, kan rett og slett ikke være naturvitenskapelig forsker. Hvis vi ikke trodde det fantes en underliggende orden i naturen, ville vi ikke gidde å lete etter svar der, for det ville jo ikke være noe å finne.»


Terje Tvedt, blant annet professor i geografi, har lenge fremmet sterk kritikk av norske myndigheters støtte til bistandsprosjekter i regi av norsk misjon. I 2004 stod han bak TV2s kritiske dokumentar «Statsmisjonærene». Tvedt mener at siden kristen misjon først og fremst vil at mennesker skal bli kristne, betyr statlig støtte til misjonsorganisasjoners bistandsprosjekter at den norske stat finansierer ren misjonsvirksomhet.

I 2005 utga Jo Nesbø, Norges desidert mest leste krimforfatter, krimromanen Frelseren. I begynnelsen av boken blir ei ung jente voldtatt på en leir i regi av Frelsesarmeen. Til flere medier uttalte Nesbø at ekstra mange overgrep foregår i lukkede, kristne miljøer. Samme påstand, lagt i munnen på en psykolog, dukker opp i romanen.

I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Utsyn på Facebook

Stor-Kina

I mange år opplevde kristne i Kina forfølgelse, og det kan fortsatt være krevende å følge Jesus i dag.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 8:33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.