> Utsyn / Leder / Striden om DarwinStriden om Darwin

Mange ateister vil bruke naturvitenskapen for å avvise Gud. Det betyr likevel ikke at naturvitenskapen er ateistisk i sin natur.

Helt siden Darwin kom med sin evolusjonslære på 1800-tallet har det vært debattert om den kan kombineres med kristen tro.

Nå foregår det en debatt i Dagen. Det har jeg selv et visst ansvar for siden jeg både har skrevet noen artikler om temaet og behandler spørsmålet i den nye boken Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?

 

Ulike syn

Innad i Misjonssambandet har det lenge eksistert ulike syn. For eksempel sa Henrik Kaarstad, som var med å grunnlegge organisasjonen vår i 1891 og stod sentralt i arbeidet til sin død i 1927, ja til evolusjonslæren.

Kaarstad stod bak Volda lærarskule og skrev slik i en pensumbok: «Det fyrste store spørsmålet er: ‘Korleis har alt vorte til?’ Opphavsboki svarar: ‘Gud er opphavet til alt.’ Han skapte alt ved sitt ord. Dette svaret finn me i 1. og 2. kapitelet. Måten Gud skapte på, lyt menneske finna fram til ved å granske skaparverket.»

 

Peder Bergem ved lærerhøgskolen i Volda påpeker i en forskningsrapport fra 1998 at Kaarstad nok var i mindretall i bedehussammenheng med sitt syn. Slik er det nok også i dag. Få misjonsvenner vil nok støtte evolusjonslæren.

Men kanskje er noen litt for raske til å slå fast at evolusjonslæren med nødvendighet er ateistisk. Noen kristne mener at evolusjonslæren bare forteller oss hvordan Gud har skapt. Den avviser ikke uten videre Gud som skaper eller at mennesket er skapt i Guds bilde. Slik tenkte for eksempel C. S. Lewis.

 

Vanskelige spørsmål

Kristne som avviser evolusjonslæren er opptatt av å fastholde Bibelens autoritet. Det skal vi ha stor respekt for. Å tenke at vitenskapen kan brukes for å korrigere Bibelen er dypt problematisk.

Samtidig er det å tolke 1. Mosebok ikke bare lett. Dette er teologisk litteratur, ikke en naturfaglig gjennomgang. Spørsmålene er flere:

  • Hvor lange var de seks skapelsesdagene? Noen har hevdet at disse dagene ikke trenger å være 24 timer lange. Både fordi ordet for «dag» brukes ulikt i Bibelen og fordi solen først ble til på dag fire.
  • Kan vi si at ættetavlene forteller oss at verden ble skapt år 4004 før Kristus? Flere gammeltestamentlige forskere har hevdet at jødiske ættetavler kunne hoppe over ledd uten at det ble sett på som en slags forfalskning.
  • Hva skjedde før selve skapelsen? Det står i 1. Mosebok 1,1–2 at Gud skapte himmelen og jorden «i begynnelsen» og at jorden var «øde og tom». Men det står ikke noe om hvor lenge «det var mørke over det store dyp».

Mange kristne ledere i Norge har kombinert en kritisk holdning til evolusjonslæren med åpenhet for at jorden kan være langt eldre enn seks tusen år. Dette gjelder blant annet Carl Fr. Wisløff, Øivind Andersen, Jon Kvalbein og Asbjørn Nordgård.

 

Ikke ateistisk naturvitenskap

Det er viktig å være klar over at ingen forskere er nøytrale. Utgangspunktet betyr mye for hvordan vi tolker verden. Mange ateister vil bruke naturvitenskapen for å avvise Gud.

Det betyr likevel ikke at naturvitenskapen er ateistisk i sin natur. Tvert i mot lå kristen tenkning til grunn for moderne naturvitenskap.

 

Den ateistiske forskeren Paul Davies sier: «Verdensbildet til en naturvitenskapelig forsker, selv den mest ateistiske av dem, er egentlig monoteistisk. Det er en tro, godtatt som en trosartikkel, på at universet er ordnet på en forståelig måte. Den som ikke tror dette, kan rett og slett ikke være naturvitenskapelig forsker. Hvis vi ikke trodde det fantes en underliggende orden i naturen, ville vi ikke gidde å lete etter svar der, for det ville jo ikke være noe å finne.»


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

NLMs utsendinger i Nord-Afrika vitner om Guds kjærlighet i hverdagen.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 118:5 Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte meg og førte meg ut i fritt rom.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.