> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Bok om Lausanne-bevegelsens første...Bok om Lausanne-bevegelsens første 40 år

Redaktørene av boken om Lausanne-bevegelsen. Fra venstre Knud Jørgensen, Lars Dahle og Margunn Serigstad Dahle. (Foto: Ole Andreas Husøy, KPK)

Siden 1974 har Lausanne-bevegelsen inspirert til evangelisering og misjon verden over. Nå har det kommet bok om bevegelsens første 40 år.

Boken «The Lausanne Movement – A Range of Perspectives» er redigert av Margunn Serigstad Dahle, Lars Dahle og Knud Jørgensen. Over 30 personer fra ulike kanter av verden har bidratt med artikler i boken som er på cirka 500 sider. Den gir et bredt perspektiv på utviklingen av, og tenkningen rundt misjon og evangelisering, med et spesielt søkelys på hva som har vært Lausanne-bevegelsens bidrag i denne sammenheng.

 

Graham var initiativtaker

Lars Dahle framholder den amerikanske evangelisten Billy Graham som Lausanne-bevegelsens far.

– Uten Billy Graham ville bevegelsen neppe kommet i gang, tror Dahle.

Graham hadde fire mål med å ta initiativ til bevegelsen, og Dahle mener disse i stor grad er oppfylt. Graham ville sette klassisk evangelisk teologi på dagsorden, han ville legge vekt på å nå alle mennesker med evangeliet, han ønsket en god balanse mellom evangelisering og sosialt engasjement, og han ønsket at bevegelsen skulle bli et globalt fellesskap av evangelikale ledere verden over.

 

Nettverk

Lausanne-bevegelsen er egentlig ingen organisasjon, men må mer karakteriseres som et internasjonalt nettverk.

Knud Jørgensen var selv til stede på konferansen i Lausanne i 1974, den gang som journalist. Han var blant dem som skrev under på Lausanne-pakten, og han har vært involvert i bevegelsen siden.

– Nettverket og vennene jeg har fått gjennom Lausanne-bevegelsen har betydd mye for meg. Med sin refleksjon omkring misjon og evangelisering er Lausanne-bevegelsen fortsatt et viktig møtested, sier han.

Jørgensen mener at Norge trolig er det landet hvor bevegelsen har hatt størst innvirkning. Han forklarer det med at kristne miljøer i Norge allerede før bevegelsen så dagens lys, var preget av mye av den tankegangen bevegelsen står for.

– Norge har en lang tradisjon med misjon hjemme og ute, og tankene fra Lausanne-bevegelsen fant derfor god grobunn her i landet, sier Jørgensen som også mener at bevegelsen har vært med på å påvirke Kirkenes Verdensråds syn på misjon.

 

Trekke med unge

Ved 40-årsjubileet for Lausanne-bevegelsen er de som er engasjert i bevegelsen også opptatt av å se framover. Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband og styreleder i Norme (Norsk råd for misjon og evangelisering), sier det er viktig å engasjere unge kristne i Norge i Lausanne-sammenheng.

Neste høst kommer Lausanne-bevegelsens generalsekretær Michael Oh til Norge for å delta på en ungdomskonferanse. – Han har en måte å kommunisere på som appellerer til unge mennesker, sier Åsland.

– Det blir ingen verdensevangelisering i morgen, dersom vi ikke gjør unge til disipler i dag, sier Ole-Magnus Olafsrud, som har en sentral posisjon i Lausanne-bevegelsen i Europa, og som tidligere har vært leder av Navigatørene her i landet. (Kristelig Pressekontor)


Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

De siste ukene har det vært debatt om hvorvidt det israelske flagget bør heises når NLM feirer generalforsamling til sommeren. Som kjent konkluderte hovedstyret med å si nei til denne oppfordringen (selv om det vil bli både bønn for Israel og seminar om temaet). Det har ført til kraftige reaksjoner.

Utsyn på Facebook

Elsket

Vi elsker fordi han elsket oss først.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

2Tess 3:5 Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.