> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Den virkelige påskesolenDen virkelige påskesolen

Foto: Jacob Meyer

I høytiden som stunder til arrangerer Misjonssambandet en rekke påskemøter for unge, voksne og familier. På Solgry, Solhøgda og Solåsen, alle med sol – gjerne påskesol – i navnet, blir det samlinger om Forsoneren – dødens overmann.

I tillegg til tradisjonelle påskeleirer for barn og tenåringer legges det også i år opp til samvær for unge, voksne og familier.

På Solgry ved Haugesund blir det samling fra skjærtorsdag kveld til andre påskedag middag. Steinar Harestad og Odd Dubland vil forkynne høytidens budskap. Det er planlagt bibeltime hver formiddag, ettermiddagssaling hver ettermiddag og møte hver kveld. God tid til samtale, avslapning og refleksjon blir det også. Langfredag ettermiddag inviteres det til nattverdmøte med frie vitnesbyrd, påskeaften ettermiddag til «Påsken i ord og toner» og første påskedag ettermiddag til misjonsmøte. 

Død som gir seier

Solhøgda leirsted på Nordmøre har et opplegg som blir kalt Åpen påske. Det går fra onsdag kveld til påskeaften middag. Talere og ledere blir Per Ove Aarseth, Kari og Arne Johan Gagnat og Astrid og Gunnar Holth (langfredag). Påskesamlingens hovedtema – «Din død oss seier gav» – vil i stor grad prege både bibeltimer, ettermiddagssamvær og kveldsmøter. Langfredag ettermiddag står det nattverdsamling på programmet.

Endags-opplegg

Solåsen leirsted ved Larvik har et endags-opplegg. Det begynner med kaffe og kringle skjærtorsdag ettermiddag. Så følger bibeltime ved Jostein Holm, kveldsmat og til slutt et nattverdmøte. Vertskap er Ragnhild og Sverre Holm, og Frode Rauan vil delta med sang.   

 

Uskyldig lam som så for meg Deg ville ofre hen,

Din kjærlighet har bundet deg Å få oss løst igjen.

Du led og slet vårt fengselsbånd Med naglet fot og hånd,

Du gikk med seier av din grav, Din død oss livet gav.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

NLMs utsendinger i Nord-Afrika vitner om Guds kjærlighet i hverdagen.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.