> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Fem møteuker i NamsosFem møteuker i Namsos

Nils Kåre Strøm. Foto: NLM

Forkynneren Nils Kåre Strøm er nå i sin femte møteuke på Misjonssenteret i Namsos. Stig Skarstein har vært sammen med ham en del av tiden, og blir det også denne uken. 

– Jevnt over er her veldig bra med folk på møtene, folk i alle aldersgrupper, og også noen som ikke går på kristne møter til vanlig, forteller Strøm. Han tilføyer at det i tillegg er oppslutning fra andre kristne sammenhenger i Namsos-distriktet.

– Opplever dere at nye tar imot Jesus?

– Ja, her er et par godt voksne som har søkt frelse. Og vi håper at det kan bli flere, for her er noen som er kommet i nød og ber med seg folk.

Strøm har veldig stor tro på sammenhengende møtevirksomhet. Fra august 2000 til september 2001 hadde han møter på Karmøy, i over et år. Mange i det distriktet fikk den gangen oppleve vekkelsen og overgi seg til Gud.

  

– Trenger tid

– Jeg tror absolutt at nye kan vinnes for Jesus gjennom vennesamtaler i hverdagen, men samtidig tror jeg at det er viktig å samles for å høre forkynnelse. For i praksis tar det som regel noen dager før forkynnelsen når inn hos dem som går i en forsamling til vanlig. Neste fase, at noen får tro for å be med seg venner til møtene, kan også ta litt tid. Og så kan det – i tredje fase – gå noen kvelder før enkelte av disse våkner og begynner å søke frelse. Men «troen kommer av forkynnelsen» (Rom 10,17), så jeg mener virkelig at det er viktig at predikanter kan få anledning til å være på samme sted over lengere perioder, understreker han.

  

Takknemlige for forbønn

Foreløpig er det bestemt møter i Misjonssenteret i Namsos til og med søndag 3. desember. Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein er takknemlig om noen ber for virksomheten deres.

 


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.