> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Fjelltun bibelskole legges nedFjelltun bibelskole legges ned

Fjelltun bibelskole i Stavanger legges ned. Foto: Johnny Vågen

I år har Fjelltun bibelskole på det meste hatt 22 elever, mens det så langt bare er tatt opp fem nye elever til neste år. Styret har derfor vedtatt å avvikle skolen.

Hans Arne Sanna. Foto: Marius Bergersen

– Det er svært trist at vi ikke ser noen mulighet for å fortsette driften ved Fjelltun, sier Hans Arne Sanna, som er styreleder. – Årsaken til vedtaket vårt er et svært lavt søkertall. Neste skoleår ville ført til et betydelig underskudd, og styret innser at det ikke er økonomisk grunnlag for det vi ønsket å få til med skolen, forklarer Sanna.

– Blir de ansatte nå sagt opp?

– I utgangspunktet blir det oppsigelser, men vi ønsker å ivareta de ansatte på en best mulig måte, og det vil vi særlig være opptatt av i tiden fremover, sier Sanna.

 

Få norske elever

Fjelltun Bibelskole har i flere år slitt med et lavt elevtall. En viss bedring de siste årene har hatt sammenheng med at en stor andel elever ikke har vært norske statsborgere. Det har kommet signaler fra undervisningsdepartementet om at regelverket for bibelskoler kan bli endret slik at det ikke lenger blir mulig at en stor andel av elevene ikke er norske.

– Men nedleggelsen skyldes ikke dette signalet fra norske myndigheter. Vi har selv vedtatt et litt strengere inntaksreglement når det gjelder elevenes kompetanse i norsk språk. Resultatet er at bare fem elever har blitt tatt opp så langt. Ingen av disse er norske statsborgere, sier rektor Knut Heng. Han forstår vedtaket om nedleggelse. – Det er naturlig å avslutte driften ut fra et lavt søkertall og skolens økonomiske situasjon.

 

– Ikke realistisk

En helt ny surfelinje skulle startes på Fjelltun neste skoleår. Denne kommer i tillegg til en linje som handler om storbymisjon.

– Det hadde vært fint å teste ut dette konseptet, men det ville vært svært krevende å komme i balanse. Vi måtte hatt omkring 30 elever, og det må vi innse at ikke er realistisk, sier Heng.

– Hva tenker du nå om fremtiden?

– Vi tenker at det er en dør som nå stenges, men det kan være nye dører som kan åpnes her på Fjelltun, sier Knut Heng. – Kanskje kan Fjelltun på sikt bli til noe annet enn en offentlig godkjent bibelskole og slik sett bidra i misjonens arbeid.

 

Ikke en trend

Generalsekretær Øyvind Åsland forteller at hovedstyret ved flere anledninger de siste årene har drøftet Fjelltuns fremtid. Han synes det er trist at det nå blir nedleggelse.

– Vi har ønsket fortsatt bibelskoledrift på Fjelltun. Derfor har vi de siste årene satt inn svært dyktige folk i skolens styre. Det har vært arbeidet grundig og seriøst med skolens utvikling. Men vi må bare innse at vi ikke har lyktes, sier Åsland, som vil rette en stor takk til de ansatte for innsatsen som er blitt lagt ned for skolen over mange år.

– Så vil jeg også påpeke at nedleggelsen av Fjelltun ikke er en trend. Bibelskolen på Fjellheim har flere elever enn noen gang, og i vinter startet vi Teft Familie i Nairobi, som det er stor interesse for. Jeg håper at vi kan være nytenkende i NLM fremover, og kanskje kan vi også starte noe nytt ved Fjelltun som har fremtiden foran seg.


Rett før påske fortalte en rekke medier at presten Eskil Skjeldal har mistet troen på Gud. Skjeldal har en teologisk doktorgrad og har profilert seg med kronikker og artikler i ulike aviser.

Den som tror at samlivsdebatten i Den norske kirke nå kan avsluttes fordi likekjønnede par kan gifte seg, tar nok feil. Nå er debatten i gang om hvorvidt prester kan være samboere. Fra en side sett, er det på høy tid. En slik samlivsform er langt mer utbredt enn samliv mellom to menn eller to kvinner. Dermed krever det stor bevissthet å velge bort samboerskapet.

Kvar går vegen for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i dag? Korleis vil dei mange endringane i samfunn og kristenliv i landet påverke vegval, strategi og arbeidsgreinene? For vi arbeider i ein  annan kultur enn berre for få ti-år sidan, der også NLM har endra seg. Alt som lever er i endring. Vil NLM vere ein brukbar reiskap i Guds hand, må vi spørje oss kvar går vegen i dag?  

Utsyn på Facebook

Øst-Afrika

NLM samarbeider tett med nasjonale kirker i Øst-Afrika, driver teologisk utdanning og bistand - og satser for å nå en av verdens minst nådde folkeslag med evangeliet.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Kol 1:27 For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.