> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Fjelltun bibelskole legges nedFjelltun bibelskole legges ned

Fjelltun bibelskole i Stavanger legges ned. Foto: Johnny Vågen

I år har Fjelltun bibelskole på det meste hatt 22 elever, mens det så langt bare er tatt opp fem nye elever til neste år. Styret har derfor vedtatt å avvikle skolen.

Hans Arne Sanna. Foto: Marius Bergersen

– Det er svært trist at vi ikke ser noen mulighet for å fortsette driften ved Fjelltun, sier Hans Arne Sanna, som er styreleder. – Årsaken til vedtaket vårt er et svært lavt søkertall. Neste skoleår ville ført til et betydelig underskudd, og styret innser at det ikke er økonomisk grunnlag for det vi ønsket å få til med skolen, forklarer Sanna.

– Blir de ansatte nå sagt opp?

– I utgangspunktet blir det oppsigelser, men vi ønsker å ivareta de ansatte på en best mulig måte, og det vil vi særlig være opptatt av i tiden fremover, sier Sanna.

 

Få norske elever

Fjelltun Bibelskole har i flere år slitt med et lavt elevtall. En viss bedring de siste årene har hatt sammenheng med at en stor andel elever ikke har vært norske statsborgere. Det har kommet signaler fra undervisningsdepartementet om at regelverket for bibelskoler kan bli endret slik at det ikke lenger blir mulig at en stor andel av elevene ikke er norske.

– Men nedleggelsen skyldes ikke dette signalet fra norske myndigheter. Vi har selv vedtatt et litt strengere inntaksreglement når det gjelder elevenes kompetanse i norsk språk. Resultatet er at bare fem elever har blitt tatt opp så langt. Ingen av disse er norske statsborgere, sier rektor Knut Heng. Han forstår vedtaket om nedleggelse. – Det er naturlig å avslutte driften ut fra et lavt søkertall og skolens økonomiske situasjon.

 

– Ikke realistisk

En helt ny surfelinje skulle startes på Fjelltun neste skoleår. Denne kommer i tillegg til en linje som handler om storbymisjon.

– Det hadde vært fint å teste ut dette konseptet, men det ville vært svært krevende å komme i balanse. Vi måtte hatt omkring 30 elever, og det må vi innse at ikke er realistisk, sier Heng.

– Hva tenker du nå om fremtiden?

– Vi tenker at det er en dør som nå stenges, men det kan være nye dører som kan åpnes her på Fjelltun, sier Knut Heng. – Kanskje kan Fjelltun på sikt bli til noe annet enn en offentlig godkjent bibelskole og slik sett bidra i misjonens arbeid.

 

Ikke en trend

Generalsekretær Øyvind Åsland forteller at hovedstyret ved flere anledninger de siste årene har drøftet Fjelltuns fremtid. Han synes det er trist at det nå blir nedleggelse.

– Vi har ønsket fortsatt bibelskoledrift på Fjelltun. Derfor har vi de siste årene satt inn svært dyktige folk i skolens styre. Det har vært arbeidet grundig og seriøst med skolens utvikling. Men vi må bare innse at vi ikke har lyktes, sier Åsland, som vil rette en stor takk til de ansatte for innsatsen som er blitt lagt ned for skolen over mange år.

– Så vil jeg også påpeke at nedleggelsen av Fjelltun ikke er en trend. Bibelskolen på Fjellheim har flere elever enn noen gang, og i vinter startet vi Teft Familie i Nairobi, som det er stor interesse for. Jeg håper at vi kan være nytenkende i NLM fremover, og kanskje kan vi også starte noe nytt ved Fjelltun som har fremtiden foran seg.


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste misjonsfelt. Våre utsendinger arbeider innen bistand, og bruker mye tid på relasjonsbygging.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.