> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Fjelltun vil bli solgtFjelltun vil bli solgt

Foto: Johnny Vågen

Eiendommen til Fjelltun bibelskole i Stavanger vil bli solgt i løpet av et par års tid. – Vi har lagt vekt på en grundig prosess og kjenner ro for den konklusjonen som er trukket, sier formann i styret for Fjelltun Eiendom, Jan Ove Selstø.

Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har sluttet seg til en anbefaling fra styret for Fjelltun Eiendom i Stavanger. Tilrådingen går ut på at det skal legges til rette for salg av Fjelltun bibelskoles eiendom. Bibelskolen ble lagt ned i 2017. Spørsmålet om salg av eiendommen er også behandlet i styret for Region sørvest, og anbefalingen er støttet der.

Vedtaket NLMs hovedstyre gjorde 27.–28 april, er formulert slik: «Hovedstyret slutter seg til anbefalingen fra styret ved Fjelltun Eiendom vedrørende videre forvaltning av eiendommen i Gulaksveien 4, og godkjenner samtidig at eventuelle midler fra en senere omdisponering av eiendommen kan gå til å fremme NLM sitt arbeid i region sørvest. Hovedstyret ber om at det fortsatt holdes en tett og god dialog mellom hovedstyrets og regionstyrets administrasjon om denne disponeringen.»  

  

– Ingen kobling til brannstasjonskjøpet

Formann i styret for Fjelltun Eiendom, Jan Ove Selstø, poengterer at det ikke er noen sammenheng mellom vedtaket om salg av eiendommen i Gulaksveien 4 (g.nr/bnr 20/619 og 20/721) og kjøpet av Sandnes gamle brannstasjon for få uker siden.

– Jeg forstår at det er fort å tenke at disse sakene henger sammen, men det foreligger ingen slik kobling. NLM Sandnesporten AS, som har kjøpt den gamle brannstasjonen, har ordnet lokal lånefinansiering. Fjelltun Eiendom ligger direkte inn under NLMs hovedstyre, som avdeling, forklarer Selstø.

  

Mulige bruksområder

Selstø forteller at det etter nedleggelsen av bibelskolen ble oppnevnt et nytt styre for Fjelltun Eiendom. Dette fordi styret for bibelskolen også hadde vært eiendomsstyre. Det nye styret består av Kolbjørn Bø, Sissel Marie Bjerga, Kåre Johan Lid, Øystein Frøysa og Selstø selv. Birger Helland er daglig leder i selskapet. Spørsmålet om eiendommens framtid har vært en prioritert sak. En arbeidsgruppe med Birger Helland, Sissel Marie Bjerga og Jan Ove Selstø som medlemmer har vurdert flere mulige bruksområder.

– Hvilke muligheter har dere sett for dere?

– For det første fortsatt drift av studentheimen, sammen med et kurs- og konferansetilbud. For det andre å gå i retning av skole- eller institusjonsdrift. Og for det tredje å utvikle eiendommen med tanke på salg, forklarer formannen.

  

Jan Ove Selstø (t.h.) og Kolbjørn Bø. Foto: Øystein Meling

   

Regulert til boligformål

Området er regulert til boligformål, og styret landet på den tredje muligheten. I følge en analyse fra 2015 ville videre drift ha krevd 20 millioner kroner til rehabilitering.

Også forsamlingen på Fjelltun har vært involvert og orientert i prosessen. Et tillegg i styrets anbefaling er formulert på følgende måte: «I det videre arbeidet er det et ønske å ivareta et behov for et evt. møtelokale i prosjektet».

– Vil prosessen kunne gå raskt?

– Arbeidet med reguleringsplanen kan ta ett til to år. Regionkontoret og nærradioen, som er lokaliserte på Fjelltun, vil derfor ha et par år på seg til å finne nye lokaliteter. Studentheimen skal drives ut studieåret 2018–2019, og der det er nesten fult – også med tanke på det året.

  

– Har vurdert alle innspill

Selstø kan ikke antyde noe når det gjelder verdien av det som skal selges. Men han peker på at eiendommen har sentral beliggenhet og er 6,7 mål stor. En mulighetsstudie antyder at det kan være plass til 90 boenheter på tomten.

– Men vi har ikke grunnlag for å si noe mer konkret om dette foreløpig, presiserer han. Selstø understreker at det økonomiske resultatet av omdisponeringen skal gå til å fremme NLM sitt arbeid i Region sørvest.

– Knytter det seg følelser til denne saken?

– Det gjør det, for det er mange som er glade i Fjelltun. Både styret og jeg selv, som har vært lærer og rektor på bibelskolen, kjenner på dette. Vi har derfor lagt stor vekt på å ha en grundig og god prosess. Styret har oppfordret folk til å komme med innspill og alt som er kommet inn, er vurdert. Nå kjenner vi ro for den konklusjonen som er trukket, avslutter Jan Ove Selstø.

  


Terje Tvedt, blant annet professor i geografi, har lenge fremmet sterk kritikk av norske myndigheters støtte til bistandsprosjekter i regi av norsk misjon. I 2004 stod han bak TV2s kritiske dokumentar «Statsmisjonærene». Tvedt mener at siden kristen misjon først og fremst vil at mennesker skal bli kristne, betyr statlig støtte til misjonsorganisasjoners bistandsprosjekter at den norske stat finansierer ren misjonsvirksomhet.

I 2005 utga Jo Nesbø, Norges desidert mest leste krimforfatter, krimromanen Frelseren. I begynnelsen av boken blir ei ung jente voldtatt på en leir i regi av Frelsesarmeen. Til flere medier uttalte Nesbø at ekstra mange overgrep foregår i lukkede, kristne miljøer. Samme påstand, lagt i munnen på en psykolog, dukker opp i romanen.

I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Utsyn på Facebook

Stor-Kina

I mange år opplevde kristne i Kina forfølgelse, og det kan fortsatt være krevende å følge Jesus i dag.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.