> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Fjelltun vil bli solgtFjelltun vil bli solgt

Foto: Johnny Vågen

Eiendommen til Fjelltun bibelskole i Stavanger vil bli solgt i løpet av et par års tid. – Vi har lagt vekt på en grundig prosess og kjenner ro for den konklusjonen som er trukket, sier formann i styret for Fjelltun Eiendom, Jan Ove Selstø.

Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har sluttet seg til en anbefaling fra styret for Fjelltun Eiendom i Stavanger. Tilrådingen går ut på at det skal legges til rette for salg av Fjelltun bibelskoles eiendom. Bibelskolen ble lagt ned i 2017. Spørsmålet om salg av eiendommen er også behandlet i styret for Region sørvest, og anbefalingen er støttet der.

Vedtaket NLMs hovedstyre gjorde 27.–28 april, er formulert slik: «Hovedstyret slutter seg til anbefalingen fra styret ved Fjelltun Eiendom vedrørende videre forvaltning av eiendommen i Gulaksveien 4, og godkjenner samtidig at eventuelle midler fra en senere omdisponering av eiendommen kan gå til å fremme NLM sitt arbeid i region sørvest. Hovedstyret ber om at det fortsatt holdes en tett og god dialog mellom hovedstyrets og regionstyrets administrasjon om denne disponeringen.»  

  

– Ingen kobling til brannstasjonskjøpet

Formann i styret for Fjelltun Eiendom, Jan Ove Selstø, poengterer at det ikke er noen sammenheng mellom vedtaket om salg av eiendommen i Gulaksveien 4 (g.nr/bnr 20/619 og 20/721) og kjøpet av Sandnes gamle brannstasjon for få uker siden.

– Jeg forstår at det er fort å tenke at disse sakene henger sammen, men det foreligger ingen slik kobling. NLM Sandnesporten AS, som har kjøpt den gamle brannstasjonen, har ordnet lokal lånefinansiering. Fjelltun Eiendom ligger direkte inn under NLMs hovedstyre, som avdeling, forklarer Selstø.

  

Mulige bruksområder

Selstø forteller at det etter nedleggelsen av bibelskolen ble oppnevnt et nytt styre for Fjelltun Eiendom. Dette fordi styret for bibelskolen også hadde vært eiendomsstyre. Det nye styret består av Kolbjørn Bø, Sissel Marie Bjerga, Kåre Johan Lid, Øystein Frøysa og Selstø selv. Birger Helland er daglig leder i selskapet. Spørsmålet om eiendommens framtid har vært en prioritert sak. En arbeidsgruppe med Birger Helland, Sissel Marie Bjerga og Jan Ove Selstø som medlemmer har vurdert flere mulige bruksområder.

– Hvilke muligheter har dere sett for dere?

– For det første fortsatt drift av studentheimen, sammen med et kurs- og konferansetilbud. For det andre å gå i retning av skole- eller institusjonsdrift. Og for det tredje å utvikle eiendommen med tanke på salg, forklarer formannen.

  

Jan Ove Selstø (t.h.) og Kolbjørn Bø. Foto: Øystein Meling

   

Regulert til boligformål

Området er regulert til boligformål, og styret landet på den tredje muligheten. I følge en analyse fra 2015 ville videre drift ha krevd 20 millioner kroner til rehabilitering.

Også forsamlingen på Fjelltun har vært involvert og orientert i prosessen. Et tillegg i styrets anbefaling er formulert på følgende måte: «I det videre arbeidet er det et ønske å ivareta et behov for et evt. møtelokale i prosjektet».

– Vil prosessen kunne gå raskt?

– Arbeidet med reguleringsplanen kan ta ett til to år. Regionkontoret og nærradioen, som er lokaliserte på Fjelltun, vil derfor ha et par år på seg til å finne nye lokaliteter. Studentheimen skal drives ut studieåret 2018–2019, og der det er nesten fult – også med tanke på det året.

  

– Har vurdert alle innspill

Selstø kan ikke antyde noe når det gjelder verdien av det som skal selges. Men han peker på at eiendommen har sentral beliggenhet og er 6,7 mål stor. En mulighetsstudie antyder at det kan være plass til 90 boenheter på tomten.

– Men vi har ikke grunnlag for å si noe mer konkret om dette foreløpig, presiserer han. Selstø understreker at det økonomiske resultatet av omdisponeringen skal gå til å fremme NLM sitt arbeid i Region sørvest.

– Knytter det seg følelser til denne saken?

– Det gjør det, for det er mange som er glade i Fjelltun. Både styret og jeg selv, som har vært lærer og rektor på bibelskolen, kjenner på dette. Vi har derfor lagt stor vekt på å ha en grundig og god prosess. Styret har oppfordret folk til å komme med innspill og alt som er kommet inn, er vurdert. Nå kjenner vi ro for den konklusjonen som er trukket, avslutter Jan Ove Selstø.

  


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Vest-Afrika

I Vest-Afrika formidler våre utsendinger Guds kjærlighet gjennom ord og handling blant to unådde folkeslag.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 119:165 Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.