> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Full misjonshus-forvirring i...Full misjonshus-forvirring i Kristiansand

En flyer fra Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn med kontaktinfo til «Kristiansand Misjonshus» har skapt forvirring blant støttespillerne til NLMs «Misjonshuset i Kristiansand».

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) forsamling i Kristiansand, Misjonshuset i Kristiansand, har i det siste blitt kontaktet av mange personer som lurer på hva som er deres holdning og ståsted. Årsaken er distribusjon av en forkynnende flyer produsert av Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn.

– Som kontakt på flyvebladet er «Kristiansand misjonshus» nevnt som til forveksling er likt Misjonshusets navn, forklarer NLM-forsamlingsleder Henrik Hadberg.

Der det ikke er etablert moskéer, opererer Ahmadiyya-bevegelsen med såkalte «misjonshus» for sine muslimske forsamlinger. Forvirringen gjøres komplett ved at flyeren i tillegg til vers fra Koranen siterer både Det gamle og Det nye testamentet i Bibelen.

 

Ikke samarbeid

NLMs Misjonshuset i Kristiansand har på bakgrunn av forvirringen sett seg nødt til å presisere at de ikke har noe samarbeid med Ahmadiyya-bevegelsen.

– Vår kristne tro er grunnleggende forskjellig fra islam. Vi tror at Jesus Kristus, Guds sønn i påsken ga livet sitt som et sonoffer og ikke at Jesus bare er en profet, sier Hadberg.

Han presiserer at det ikke var noe kontakt mellom Misjonshuset og Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn i forkant av utdelingen av flyeren. Nå har de tatt kontakt for å forklare problemet med navnelikheten.

– Jeg har hatt en fornuftig samtale med imamen hos Ahmadiyya i Kristiansand. Han gir uttrykk for at han forstår problemet, sier Hadberg, som vil fortsette dialogen med imamen denne uken.

 

Undring og sinne

Henvendelsene til NLMs forsamling i Kristiansand har ifølge Hadberg kommet fra et bredt geografisk område da Ahmadiyya-flyeren har vært distribuert over hele landet. Han forteller at reaksjonene har vært både av den undrende og mer sinte sorten.

– De færreste tror jo at Misjonshuset er med på denne flyeren og sinnet har gjerne vært at muslimene kan tillate seg dette, sier Hadberg.

Noen har truet forsamlingslederen med at de vil slutte å støtte NLM dersom de er med på en slik flyer.

– Mange har vært innom Misjonshuset når de har studert i Kristiansand og lurer på hva som har skjedd med oss. De fleste har hatt forståelse når jeg har forklart misforståelsen, forteller Hadberg.

 

Forstår problemet

Imamen i Ahmadiyya-misjonshuset, Yasir Atiq Ahmad Fawzi, forstår problemet med navnelikheten men hadde ikke på forhånd sett for seg at flyeren skulle skape slike koblinger hos mottakerne.

– Det er nok litt misforståelse i hvordan vi bruker begrepet «misjonshus». Jeg visste at det også brukes av kristne, men vi Ahmadiyyene har i mange år brukt dette begrepet om alle samlingssteder som ikke er innviet til moske, sier Fawsi og legger til at de selvfølgelig ikke har brukt ordet like lenge som NLM i Kristiansand.

Etter forvirringen har imamen innsett at mange i Norge oppfatter «misjon» som et kristent ord.

– Jeg skjønner det nå. Vi forventet at folk ville reagere på budskapet i flyeren, men ikke at «misjonshuset» skulle oppfattes feil. Ordet misjonshus er et så kjent begrep i vår egen menighet at vi tenkte ikke på det, sier Fawsi.

 

Fortalte imamen om Jesus

Mange har også ringt imamen da hans nummer står på flyeren.

– De tror at NLM går god for budskapet på flyeren og det er mest det folk er sure for. Så er det mange andre som ringer for å få informasjon, forteller Fawsi.

Ikke alle liker å få informasjon fra det muslimske trossamfunnet i posten.

– Noen er fornærmet for at de har fått dette i postkassen og hevder det er blasfemi når vi påstår at vår gud og deres gud er den samme, sier han.

En av innringerne som først hadde ringt imamen fortalte Hadberg at han likeså godt hadde fortalt imamen litt om den Jesus han som kristen trodde på.

 

– Vil gjøre noe med det

Fawsi forteller at Ahmadiyya-misjonshuset ønsker å løse opp i misforståelsene og vurderer navneskifte.

– Vi ønsker å gjøre noe med det, noe NLM er fornøyde med. Vi har ikke helt funnet ut hva vi skal gjøre, men har hatt en veldig god prat med Henrik Hadberg, sier imamen.

Ahmadiyya-forsamlingen i Kristiansand teller per i dag kun 50 registrerte medlemmer. Den er Ahmadiyya-samfunnets tredje forsamling etter de to moskéene som ligger i Oslo.

– Vi hadde ikke misjonshus før vi kjøpte dette huset i 2014. Vi vil ikke kalle et sted en moské før det er innviet på en ordentlig måte. KPK


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Stor-Kina

Stor-Kina er NLMs eldste misjonsfelt. Mye av arbeidet i fastlands-Kina handler i dag om bistand og kristent fagpersonell.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.