> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Fullt hus på FlekkerøyFullt hus på Flekkerøy

Tre sentrale personer på Flekkerøy-basaren, fra venstre Bjørg Thomassen, Ranveig Solli og Margry Ingebretsen. Alle foto: Per Ove Aarseth

I midten av november var det misjonsbasar og fullt rundt alle bord på Flekkerøy bedehus. Det arrangeres to basarer hvert år for Misjonssambandet på øya, en om høsten og en om våren.

På Flekkerøy i Kristiansand blir det holdt to store basarer i Misjonssambandets regi hvert år, en i november og en i mars. Det nye denne høsten var at basaren ble avviklet på én dag, lørdag 18. november. Før har den har gått over to dager.

– Det var spennende å gjøre denne forandringen, men vi bestemte oss for å prøve. Oppslutningen ble veldig god, fullt bedehus stort sett hele dagen, og det økonomiske resultatet ser også ut til å bli bra, forteller noen av de som står bak basaren.

  

Passerer 160 000

Misjonssambandet har to kvinneforeninger på øya. Hovedansvaret for høstens basar lå på Flekkerøy yngre kvinneforening, med Flekkerøy eldre kvinneforening som støttespiller. Og til våren blir det motsatt.

Basaren ble åpnet med Guds ord og bønn tidlig på ettermiddagen. Etter et par timer ble det arrangert familiemøte, og om kvelden misjonsmøte.

I tiden før basaren ble det solgt en god del lodd på matbutikken på øya. Basarens bruttoresultat ser ut til å passere 160 000 kroner.

     

Et utsnitt av forsamlingen. Både unge og eldre sluttet opp om basaren.

   

Bedehusforsamling

Flekkerøy bedehusforsamling, som Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet står sammen om, er også en viktig aktør på dette bedehuset.

Forsamlingen arrangerer blant annet formiddagsmøter med søndagsskole. Salg av middag hver onsdag er med og dekker forsamlingens utgifter, samtidig som tilbudet utvider bedehusets kontaktflate.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.