> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Fullt hus på FlekkerøyFullt hus på Flekkerøy

Tre sentrale personer på Flekkerøy-basaren, fra venstre Bjørg Thomassen, Ranveig Solli og Margry Ingebretsen. Alle foto: Per Ove Aarseth

I midten av november var det misjonsbasar og fullt rundt alle bord på Flekkerøy bedehus. Det arrangeres to basarer hvert år for Misjonssambandet på øya, en om høsten og en om våren.

På Flekkerøy i Kristiansand blir det holdt to store basarer i Misjonssambandets regi hvert år, en i november og en i mars. Det nye denne høsten var at basaren ble avviklet på én dag, lørdag 18. november. Før har den har gått over to dager.

– Det var spennende å gjøre denne forandringen, men vi bestemte oss for å prøve. Oppslutningen ble veldig god, fullt bedehus stort sett hele dagen, og det økonomiske resultatet ser også ut til å bli bra, forteller noen av de som står bak basaren.

  

Passerer 160 000

Misjonssambandet har to kvinneforeninger på øya. Hovedansvaret for høstens basar lå på Flekkerøy yngre kvinneforening, med Flekkerøy eldre kvinneforening som støttespiller. Og til våren blir det motsatt.

Basaren ble åpnet med Guds ord og bønn tidlig på ettermiddagen. Etter et par timer ble det arrangert familiemøte, og om kvelden misjonsmøte.

I tiden før basaren ble det solgt en god del lodd på matbutikken på øya. Basarens bruttoresultat ser ut til å passere 160 000 kroner.

     

Et utsnitt av forsamlingen. Både unge og eldre sluttet opp om basaren.

   

Bedehusforsamling

Flekkerøy bedehusforsamling, som Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet står sammen om, er også en viktig aktør på dette bedehuset.

Forsamlingen arrangerer blant annet formiddagsmøter med søndagsskole. Salg av middag hver onsdag er med og dekker forsamlingens utgifter, samtidig som tilbudet utvider bedehusets kontaktflate.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det krevende å drive misjon. Kristne lever under svært vanskelige forhold i et samfunn hvor myndighetene kontrollerer det meste.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.