> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / GF 2018 med nytt bønneoppleggGF 2018 med nytt bønneopplegg

Foto: Per Ove Aarseth

Under GF 2018 vil en kunne begynne dagen med morgenbønn sammen med mange andre. Og før en går til ro, kan en gå til samme rommet og være med på kveldsbønn.

– Denne formen for morgenbønn og kveldsbønn er et nytt tilbud til årets GF-deltakere, forteller Ranveig Solli. Hun er leder for bønnekomiteen i forbindelse med Misjonssambandets generalforsamling på Oslofjord Convention Centre i Vestfold 3.–8. juli.

Bønnesamlingen hver morgen vil bli arrangert i forkant av bibeltimene. Den som vil delta kan gå dit spontant, uten å melde seg på. Der vil være tekstlesing, litt sang og musikk – og noen faste bønneemner.

Tilsvarende gjelder for kveldsbønnen.

– Og det skal være lett å finne fram, for vi blir på samme stedet under hele GF, understreker Solli.

   

En rekke tilbud

Bønnekomiteen består av fem personer, pluss noen som hjelper til med deler av planleggingen. Komiteen begynte arbeidet sitt i januar 2017 og har hatt åtte–ti møter. I tillegg til planene for morgenbønn og kveldsbønn har de arbeidet med følgende:

For det første opplegg for førbønn i etterkant av møtene. For det andre en bønnevaktordning fra klokken ni til 22 hver dag. Bønnevaktene tar én time hver – i en turnus. For det tredje har bønnekomiteen ansvar for å spørre folk om å ta ansvar i et sjelesorgtilbud. GF-deltakere som ønsker samtale, må her skrive seg på en liste og få time. For det fjerde skal komiteen bemanne en informasjonsstand om bønn. For det femte skal en bønnekrukke eller bønnekasse tas hånd om. I den kan folk legge bønneemner. Og for det sjette legges det til rette for bønnevandring. Her får den enkelte gå fra stasjon til stasjon selv, uten at tilbudet er bemannet. 

   

– Godt å være stille

– Flere som har vært på GF tidligere, har fortalt at det gjorde veldig godt å kunne sette seg ned og være stille, sier bønnekomitelederen. Hun tror de forskjellige mulighetene vil dekke hver sine behov.

Solli har inntrykk av at det å søke forbønn, oppleves viktigere for mange i dag enn for noen tiår siden.

– Folk ser mer nytten av dette, både på GF og rundt omkring på bedehusene, sier hun.

  

Selv ble Ranveig Solli spurt om å gå inn i denne komiteen etter å ha meldt ifra om at hun ville være med i forberedelsene til GF 2018, siden hennes region, Region sør, denne gangen er arrangementets vertskap.

– Jeg synes det er fint å få være med og gi tilbake litt, for jeg har fått så mye på GF selv, sier hun. Hun tilføyer at komiteen fortsatt har bruk for frivillige, særlig forbedere og til bønnevakt-turnusen.     

             


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Vest-Afrika

I Vest-Afrika formidler våre utsendinger Guds kjærlighet gjennom ord og handling blant to unådde folkeslag.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 119:165 Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.