> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Hovedstyret har opprettet NLM...Hovedstyret har opprettet NLM trossamfunn

Sommerens generalforsamling I Misjonssambandet vedtok med stort flertall å opprette et trossamfunn i NLM. 548 delegater stemte ja, mens 121 delegater stemte nei. (Foto: Marius Bergersen)

Etter at NLMs generalforsamling i sommer vedtok at det skal opprettes et trossamfunn i regi av NLM, har hovedstyret nå fått på plass vedtekter og styre for trossamfunnet.

– Det har vært viktig for hovedstyret å følge opp vedtaket i generalforsamlingen så raskt som mulig. Alle formaliteter er nå ivaretatt, men det vil nok ta noen uker før fylkesmannen i Oslo og Akershus har godkjent opprettelsen. Men vi kan allerede nå begynne å registrere medlemmer i trossamfunnet, og i løpet av noen dager skal et innmeldingsskjema være klart på nettsidene våre, sier generalsekretær Øyvind Åsland.

 

Tre styremedlemmer

I hovedstyrets møte 18.–19. september ble tre personer utpekt som styremedlemmer i det nye trossamfunnet. Dette er Ole Kristian Sameien, Ranveig G. Solli og Arild Løvås. Alle disse vil melde seg inn i trossamfunnet.

– Styret vil være et administrativt organ. Hovedstyret har også vedtatt en instruks for styret som sier noe om hvordan styret skal arbeide, forklarer Øystein Engås, leder i NLM Norge.

 

Egen nettadresse

– Hvordan melder man seg inn i dette trossamfunnet?

– Det er nødvendig å fylle ut et innmeldingsskjema. Dette ligger på nlm.no/trossamfunn, og vi har opprettet en egen e-post for trossamfunnet. Adressen er trossamfunn@nlm.no. Alle som ønsker å melde seg inn, kan melde ifra på denne adressen, og de vil da få innmeldingsskjemaet tilsendt. Det går også an å ringe sentralbordet vårt for å be om dette, sier Øystein Engås.

Her er vedtektene for trossamfunnet.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.