> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / – Ikke NLM-teologi– Ikke NLM-teologi

Foto: Marius Bergersen

Generalsekretær Øyvind Åsland er glad at Foross beklager publiseringen av amerikansk bok.

Det kristne nettstedet Foross.no fikk i Vårt Land kraftig kritikk for å ha publisert boken «Hello, my name is single» av den amerikanske forfatteren Adriane Dorr Heins som artikkelføljetong.

Fra lederplass mener avisen at tekstene «oppfordrer unge kvinner til passivitet og underdanighet», er nedbrytende og kan skape aksept for kjønnsundertrykkelse.

     

Beklaget

I kjølvannet av kritikken har redaksjonen for nettsiden beklaget publiseringen og tatt bort tekstene. Det er generalsekretær Øyvind Åsland i NLM glad for.

– Jeg må ta forbehold om at jeg har lest kun utdragene som ble publisert i Vårt Land. De bærer egentlig preg av å ikke være teologi, men mer synsing fra denne forfatteren. Jeg er glad at de har tatt bort tekstene og at beklagelsen kom, sier Åsland.
Redaksjonen består av seks ansatte i NLM: Knut Kåre Kirkholm, Endre Stene, Ingvald André Kårbø, Øivind Ruud Kringstad, Jan Helge Aarseth og Arne Helge Teigen.

– Det er viktig å si at nettsiden ikke har noen formell link til NLM. De utdragene som ble trykket i Vårt Land uttrykker heller ikke NLM-teologi rundt forholdet mellom mann og kvinne, understreker generalsekretæren.

  

Tjenestedeling

– Men NLM står for en tjenestedeling mellom kvinner og menn?

– Ja, og det er et rent teologisk spørsmål hvor vi mener Bibelen sier at enkelte hyrdefunksjoner er forbeholdt menn. Men hvis vi begynner å begrunne dette i forskjellige egenskaper hos menn og kvinner, så blir det helt feil. Det mener vi heller ikke Bibelen gir noe grunnlag for å gjøre, sier Åsland og viser til dokumentet «Sammen i tjeneste» som gir bakgrunn for tjenestedelingsprinsippet i NLM.

Han mener heller ikke dette hindrer organisasjonen fra å løfte fram kvinnelige ledere.

– I NLM ønsker vi flere kvinnelige ledere, og jobber aktivt for dette, sier han.

   

Her er beklagelsen fra Foross som var på trykk i Vårt Land torsdag 22. november:

  

FOROSS BEKLAGER 

Vi viser til oppslag i mandagens Vårt Land om en artikkel om kjønn på nettsiden foross.no

Foross.no ble etablert for vel to år siden med mål om gi oppbyggelig og solid undervisning og veiledning, forankret i Bibelens sentrale budskap - gjort lett tilgjengelig på en brukervennlig nettside. I dag er dette en av de mest brukte kristne nettstedene i Norge. Vi har nesten daglige oppdateringer og over 1000 ressurser med et bredt spekter bidragsytere.

Arbeidet drives selvstendig på fullstendig frivillig basis, med utgangspunkt i en redaksjon på seks medlemmer. Den sterke økningen i publiseringer har dessverre ført til at vi ikke har maktet å følge opp vårt redaksjonelle ansvar i tilstrekkelig grad. Dette har ført til at en serie av den amerikanske forfatteren Adrianne Dorr Heins er publisert på nettsiden vår. 

Heins er redaktør av Magasinet The Lutheran Witness – og har skrevet en bok om singelliv: ”Hello! My name is Single”. Denne ble publisert på foross.no som 12 lesestykker nå i sommer.

Rett før helgen ble en av oss kontaktet av Vårt Land angående kritikk fra Mai Lene Fløysvik Hæåk på to av Heins´ stykker. De aller fleste av oss i redaksjonen hadde dessverre ikke lest de aktuelle tekstene før nå i helga. Det burde vi selvsagt gjort, og vi beklager at vi ikke gjorde det. 

Vi ser, dessverre i ettertid, at det kan oppleves som at Heins sine artikler formidler en ensidig beskrivelse av forholdet mellom ektefeller. Man kan lett få inntrykk av at kvinnen kun skal være mottaker mens mannen er giver i ekteskapelige forhold. Vi forstår at det reageres overfor dette. Menn og kvinner er selvsagt både givere og mottakere i et ekteskap.  Vi har ikke noe ønske om å frata kvinner frimodighet til å bruke sine evner. Som vi også gjorde på Dagsnytt 18 mandag kveld, beklager vi at vi gjennom tekstene til Heins har formidlet et slikt inntrykk. De er nå fjernet.

Forøvrig er det skuffende at Vårt Lands lederskribent på tirsdag gjengir Øivind Kringstad på en slik måte at hans uttalelser har fått et helt annet meningsinnhold enn i det opprinnelige intervjuet: Kringstad forstår selvsagt Hæåks kritikk av det som oppleves som problematisk av det Heins skriver. Og Kringstads uttalelse om ”oppbyggelig, forfriskende og frimodig” var ment om Heins bok som helhet, ikke uttalelsene om menn og kvinner spesielt.

 

Redaksjonen i foross.no:

Øivind Kringstad 

Ingvald André Kårbø 

Knut Kåre Kirkholm 

Endre Stene

Arne Helge Teigen

Jan Helge Aarseth


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.