> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Inspirerte 100 forkynnereInspirerte 100 forkynnere

Alle foto: Per Ove Aarseth

Hvert tredje år inviterer NLM til en konferanse for alle som har forkynneransvar i organisasjonen. – Jeg opplevde temaene og seminarene som veldig relevante, sier lederutvikler Jon Georg Fiske (22) i Region Øst.

Det var i slutten av september at «Forum for forkynnelse» ble arrangert på Holmavatn. Temaene var svært mange. Det ble snakket om sjelesorg, om misjon og misjonsformidling, om vår lutherske arv, om hvordan vi bør snakke sammen i NLM om spørsmål knytte til skapelse og evolusjon og mye annet.

– Det ble noen intense og innholdsrike dager med mye påfyll, oppsummerer Steffen Stensland. Han er forkynnelseskonsulent i NLM og hadde mye av ansvaret for å planlegge samlingen.

  

Under konferansen var det både ordinære bibeltimer og kveldsmøter. Og rett etter kveldsmøtene samtalte Steffen selv med talerne foran forsamlingen.

– Vi snakket sammen om det å forberede seg, om det å holde en tale og generelt om forkynnelse. Jeg tror det er viktig at vi sammen reflekterer om det å være en taler, sier Stensland.

   

Inspirerende foredrag

Bidragsyterne var mange under konferansen – og de aller fleste hører til i NLM. Blant bidragsyterne var Grete Yksnøy Martinsen, Knut Kåre Kirkholm, Endre Stene, Ingvild Hellenes, Lars Kjetil Emblem, Christian Lilleheim og Marit Andersen.

– Denne gangen hadde vi bare en ekstern foredragsholder, nemlig Henrik Højlund. Han hadde til gjengjeld svært gode og inspirerende foredrag. Det er spennende å få noen utenfra, som kan si noe på en litt annen måte enn vi selv vil gjøre, sier Steffen Stensland, som påpeker at det var praktisk at foredragsholderen snakket godt norsk etter flere år som prest i Norge. Henrik Højlund er i dag sokneprest i Danmark og var i mange år leder for Evangelisk Luthersk Nettverk i Danmark.

  

Jon Georg Fiske satte pris på at seminarene var relevante.

 

Vil nå de unge

Jon Georg Fiske startet for et år siden som lederutvikling i Region Øst i NLM. 22-åringen fra Ålesund går også på Fjellhaug og er snart ferdig med en treårig bachelor i teologi og misjon.

– Jeg opplevde det inspirerende og spennende å være med på konferansen. Også for min generasjon var teamene og seminarene relevante. Jeg satt igjen med inntrykk av at det er et sterkt ønske om å bry seg som de unges anliggende og å nå utenfor bedehusets vegger med forkynnelse og misjonskall, sier Fiske.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.