> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Jøssang seier nei til attvalJøssang seier nei til attval

Foto: Bård Bøe

Hovudstyreformann Lars Gaute Jøssang har sagt nei til ein ny treårsperiode. Til Dagen viser han til at han ikkje er ung lenger, og at landskapet er annleis enn det har vore.

– Det er lenge sidan Lars Gaute Jøssang sa i frå om dette til valkomiteen, opplyser Endre Stene til Utsyn. Stene er leiar i Norsk Luthersk Misjonssambandet (NLM) sin valkomité fram mot GF 2018. Han legg til at valkomiteen forstår at Jøssang kan ynskje avløysing etter ei årrekkje i hovudstyret. Han har vore formann i tre periodar, sidan 2009.

I oppslaget i Dagen 12. januar gjev Lars Gaute Jøssang uttrykk for at eit formannsskifte vil vere sunt.

– Eg opplever at eg har gjort mitt, seier han, og viser til at han ikkje er heilt ung lenger. Jøssang peikar også på at landskapet NLM har framføre seg no, er noko annleis enn det har vore før.

  

– Kyrkjeleggjerande fase

Når Dagen spør kva han siktar til, svarar Jøssang at organisasjonen er inne i ein kyrkjeleggjerande fase med vekt på forsamlingsbygging. Han seier at han ikkje har noko imot utviklinga, men viser til at bakgrunnen hans ligg i tradisjonelt bedehus- og foreiningsarbeid.

Det Jøssang kjenner mest på etter åra som hovudstyreformann i NLM, er takksemd. Særleg framhevar han truskapen til misjonsfolket. Han minner også om kallet til å gå ut til dei som er minst nådde av evangeliet. Lars Gaute Jøssang er professor i samfunnsfag ved NLA Høgskolen Bergen.

  

– Ta tida på kornet

– Kva tankar gjer du deg om det Jøssang seier om at landskap er annleis enn det har vore, Endre Stene?

– Eg kan ikkje gå inn på arbeidet i valkomiteen, men kan stadfeste at både den kyrkjelege situasjonen og samfunnstilhøva rundt oss er i endring. Det er viktig at hovudstyret kan tida på kornet og finne vegen vidare, på same tid som røtene må vere festa i NLM si historie og NLM sine verdiar.

  

Stene legg til at det trengs ulike nådegåver og ulik kompetanse i hovudstyret. Det er bruk for økonomisk innsikt, driftserfaring, personalpolitisk erfaring – og ikkje minst trengs det innsikt i teologi og misjon.

Til slutt røper Endre Stene at valkomiteen snart er i mål med arbeidet sitt. Men litt står enno att, og det er ikkje for seint å kome med innspel.

 

GF 2018 skal arrangerast på Oslofjord Convention Center i Vestfold 3.–8. juli.  


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 25:21 La rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.