> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / – Momsreglene for frivilligheten...– Momsreglene for frivilligheten må bedres

Ordet «merverdi» fikk flere betydninger i debatten mellom partilederne i Høyre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet under Knif-dagen 2017. Det ble både snakket om frivillighetens merverdi for samfunnet og momskompensasjonsordningen blant annet. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)

Både statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide mener momsreglene for frivillige virksomheter må utvikles og bedres, men mener det er vanskelig å sette grensene.

Statsministeren og partilederne fra henholdsvis Ap og KrF var invitert til debatt under den årlige KNIF-dagen, som arrangeres av Kristen-Norges interessefellesskap (KNIF), som samler ansatte fra et bredt spekter av kirkesamfunn og organisasjoner i Kristen-Norge.

Debatten ble ledet av tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes og tok blant annet for seg momsfritak for frivillige organisasjoner.

– Det er et paradoks at når Røde Kors kjøpte en snøskuter så fikk de ikke fratrekk i moms, mens et hotell som kjøpte den samme snøskuteren fikk det, sier leder i Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide.

Han sier partiet er for at frivilligheten i Norge skal få null moms.

– Ting har blitt bedre, men vi må gå videre i jakten på enda bedre løsninger slik at både små og store organisasjoner får gode muligheter, fortsetter Hareide.

 

– Krevende for små organisasjoner

Statsminister Erna Solberg er enig i at momsordningen for frivillige organisasjoner kan bli bedre, men mener at forskjellene innen frivilligheten kompliserer.

– Vi var opprinnelig tilhenger av nullsats da momskompensasjonsordningen ble innført, men fikk beskjed fra frivilligheten om at systemet de rødgrønne hadde laget var enklere for dem. Folk hadde lært seg systemet. Skal du ha nullsats krever det en profesjonalisering som ikke er vanskelig for de store aktørene, men som veldig mange små organisasjoner synes er krevende, sier Solberg.

 

– Må være enkelt

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Det var den rødgrønne regjeringen som innførte dagens ordning.

– Systemet ble innført som forsøk på svare på utfordringer man sto i. Vi har dialog med Frivillighet Norge og vil se på hvordan systemet kan forbedres. Modellen må være at det skal være kompensasjon. Den må være enkel og ubyråkratisk og gjerne i utvikling, men det er viktig at den ikke forandres for hyppig, sier Gahr Støre.

I en video som ble vist under debatten, sier økonomisjefen i Frelsesarmeen, Vegard Thorsen følgende:

– Vi ser at det er utfordringer med dagens ordning, særlig at momskompensasjonen blir avkortet. Det betyr i praksis at de frivillige skattlegges for sin aktivitet, sier han.

Statsminister Erna Solber sier det har vært en avkortning i alle år fordi det har vært mer søknader enn det er penger til i budsjettet.

– Men man må respektere at forskjellene i administrativ kapasitet er enormt store i frivilligheten. Systemet må være enkelt å håndtere, sier Solberg og mener regjeringen har forsøkt å øke budsjettene.

 

Forskjellsbehandling

Det ble under debatten problematisert at det også innenfor frivilligheten er store forskjeller på hvem som får full momskompensasjon og ikke.

– Det vanskelige spørsmålet er hvor du trekker grensene, men det burde ikke være veldig vanskelig å finne en løsning på dette, sier Gahr Støre.

Hareide er enig med Gahr Støre.

– Når frivillige som bygger en idrettshall må betale moms, mens kommunen slipper om de bygger den er den type utslag som ikke møter forståelse, sier han.

– Det er riktig at det handler om trekking av grenser. Har du en avtale med kommunen kan du få momskompensasjon på bygging av samfunnshuset. Så kommer det an på hva huset skal brukes til og det blir ofte vanskelig å trekke grensene mellom kommersiell og annen virksomhet, sier Solberg.

– Det vil alltid være vanskelig å argumentere for hvem som er innenfor og utenfor. Spørsmålet blir hva som er bærekraftig for inntektene til slutt, fortsetter hun.

 

Dømt til dugnad

Debatten satte også søkelys på det økende antallet ideelle bruktbutikker der regelverket for momsfritak problematiseres dersom de velger å ha lønnede ansatte i tillegg til frivillige medarbeidere. Bruktbutikkene er dermed «dømt til dugnad».

– Vi mangler ikke varer, frivillige eller kunder, men vi mangler ledelse i butikkene våre, sier Lillian Dombestein som er daglig leder i Galleri Normisjon.

– Det er god grunn til å se på regelverket, men vi ønsker jo like konkurransevilkår og mange av disse butikkene konkurrerer med andre. Jeg tror vi heller må se på bunnfradragene vi har og øke dem. Det vil nok være den enkleste regelendringen, sier Hareide.

I Sverige får bruktbutikker momsfritak uavhengig om de har betalte ansatte eller ikke.

– Jeg vet ikke hva som ble lagt til grunn da regelverket ble laget i Norge, men det går grenser. Det finnes mange som driver med miljøvennlige tiltak i en kommersiell sammenheng. Du kan ikke som frivillig organisasjon drive full kommersiell aktivitet og få fritak for moms på den. Det er noen vanskelige avgrensinger her, sier Solberg. KPK


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste misjonsfelt. Våre utsendinger arbeider innen bistand, og bruker mye tid på relasjonsbygging.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.