> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Når Gud går til krigNår Gud går til krig

Olof Edsinger er nå på markedet med boken Krigene i Det gamle testamentet. Foto: Bård Bøe

– Vi må se på disse tekstene som domstekster. De forteller at Israel fungerer som Guds forlengende arm når han straffer synd, sier Olof Edsinger som nå lanserer boken Krigene i Det gamle testamentet.

Fakta

Olof Edsinger bor i Sverige, men arbeider i en deltidsstilling som lederutviklingskonsulent i NLM ung.

  

Han er mye brukt som foredragsholder og taler også i Norge.

Det er en kjensgjerning at Det gamle testamente (GT) inneholder mye vold. Når Israelsfolket inntok Kanaan sies det uttrykkelig at israelittene nedkjempet sine fiender på Guds befaling. Så hvordan skal vi forholde oss til slike tekster?

– Vi kan ikke nøye oss med å si at vi forholder oss til Det nye testamente. Jesus og apostlene tar aldri et oppgjør med disse tekstene. Paulus siterer mange domstekster fra GT og sier at disse tekstene er gitt oss for at vi skal lære av dem. Jesus snakker om syndfloden og om Sodoma og Gomorra, påpeker Olof Edsinger.

   

Gud dømmer synden

Så er det ingen tvil om at Bergprekenens fokus er et annet. Jesus advarer mot hevn og ber oss vende det andre kinnet til.

– Endringer skyldes at vi lever i en ny pakt. Kristne skal ikke innføre teokratiet. Men det er ikke slik at Moses tok feil. Han tilhørte bare en annen pakt, påpeker Olof.

– Men kan Gud være god når han står bak voldelige kriger?

– Det er viktig at vi ser på disse tekstene som domstekster. Israel er Guds forlengede arm som utfører Guds dom. De som straffes har ifølge Bibelen hatt flere hundre år til å omvende seg, men i stedet for å bli bedre, har ondskapen bare blitt større. Hovedspørsmålet er derfor: Er det godt at Gud dømmer synden? Jeg vil si ja. Hvis Gud ikke gjorde det, ville han sett gjennom fingrene med ondskap.

  

– Mange opplever at det vanskeligste med disse tekstene er at barn blir drept. Hva tenker du om det?

– Bibelens fortellinger har som utgangspunkt at hele sivilisasjoner er så fordervet av synden at det er nødvendig å starte på nytt. Dermed blir alle berørt, sier Olof, som understreker at å snakke om etnisk rensing blir feil. – Tekstene er ikke opptatt av etnisitet. Fokus er religion. De som ble drept eller fordrevet drev med alt fra spiritisme til ofringer av barn.

      

Som jihad?

Olof Edsinger har gjort det til en vane å gå inn i vanskelige spørsmål. Det kjenner han på sett og vis som et kall.

I Sverige har han i en årrekke vært opptatt av å forsvare et kristent syn på ekteskapet som en ordning for mann og kvinne. Han har skrevet om den moderne kjønnsideologien og om fortapelsens realitet.

Det var i 2007 Olof Edsinger første gang skrev om krigene i Det gamle testamente. Boken ble tatt godt imot og oversatt til finsk. I 2014 oppdaterte og utvidet han boken blant annet med kapitler om forholdet mellom krigene i Det gamle testamente og den muslimske forståelsen av hellig krig, jihad.

– Det er viktig å få frem de store forskjellene mellom det vi møter i GT og middelalderens korstog og Islams hellig krig. For eksempel er krigene i GT mye mer begrenset; de handler om at Israel får et spesifikt oppdrag om å erobre Kanaan. Jihad betyr derimot å kjempe imot ikke-muslimer overalt og til alle tider.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

1Pet 5:8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.