> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Når Gud går til krigNår Gud går til krig

Olof Edsinger er nå på markedet med boken Krigene i Det gamle testamentet. Foto: Bård Bøe

– Vi må se på disse tekstene som domstekster. De forteller at Israel fungerer som Guds forlengende arm når han straffer synd, sier Olof Edsinger som nå lanserer boken Krigene i Det gamle testamentet.

Fakta

Olof Edsinger bor i Sverige, men arbeider i en deltidsstilling som lederutviklingskonsulent i NLM ung.

  

Han er mye brukt som foredragsholder og taler også i Norge.

Det er en kjensgjerning at Det gamle testamente (GT) inneholder mye vold. Når Israelsfolket inntok Kanaan sies det uttrykkelig at israelittene nedkjempet sine fiender på Guds befaling. Så hvordan skal vi forholde oss til slike tekster?

– Vi kan ikke nøye oss med å si at vi forholder oss til Det nye testamente. Jesus og apostlene tar aldri et oppgjør med disse tekstene. Paulus siterer mange domstekster fra GT og sier at disse tekstene er gitt oss for at vi skal lære av dem. Jesus snakker om syndfloden og om Sodoma og Gomorra, påpeker Olof Edsinger.

   

Gud dømmer synden

Så er det ingen tvil om at Bergprekenens fokus er et annet. Jesus advarer mot hevn og ber oss vende det andre kinnet til.

– Endringer skyldes at vi lever i en ny pakt. Kristne skal ikke innføre teokratiet. Men det er ikke slik at Moses tok feil. Han tilhørte bare en annen pakt, påpeker Olof.

– Men kan Gud være god når han står bak voldelige kriger?

– Det er viktig at vi ser på disse tekstene som domstekster. Israel er Guds forlengede arm som utfører Guds dom. De som straffes har ifølge Bibelen hatt flere hundre år til å omvende seg, men i stedet for å bli bedre, har ondskapen bare blitt større. Hovedspørsmålet er derfor: Er det godt at Gud dømmer synden? Jeg vil si ja. Hvis Gud ikke gjorde det, ville han sett gjennom fingrene med ondskap.

  

– Mange opplever at det vanskeligste med disse tekstene er at barn blir drept. Hva tenker du om det?

– Bibelens fortellinger har som utgangspunkt at hele sivilisasjoner er så fordervet av synden at det er nødvendig å starte på nytt. Dermed blir alle berørt, sier Olof, som understreker at å snakke om etnisk rensing blir feil. – Tekstene er ikke opptatt av etnisitet. Fokus er religion. De som ble drept eller fordrevet drev med alt fra spiritisme til ofringer av barn.

      

Som jihad?

Olof Edsinger har gjort det til en vane å gå inn i vanskelige spørsmål. Det kjenner han på sett og vis som et kall.

I Sverige har han i en årrekke vært opptatt av å forsvare et kristent syn på ekteskapet som en ordning for mann og kvinne. Han har skrevet om den moderne kjønnsideologien og om fortapelsens realitet.

Det var i 2007 Olof Edsinger første gang skrev om krigene i Det gamle testamente. Boken ble tatt godt imot og oversatt til finsk. I 2014 oppdaterte og utvidet han boken blant annet med kapitler om forholdet mellom krigene i Det gamle testamente og den muslimske forståelsen av hellig krig, jihad.

– Det er viktig å få frem de store forskjellene mellom det vi møter i GT og middelalderens korstog og Islams hellig krig. For eksempel er krigene i GT mye mer begrenset; de handler om at Israel får et spesifikt oppdrag om å erobre Kanaan. Jihad betyr derimot å kjempe imot ikke-muslimer overalt og til alle tider.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Ord 22:6 Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.