> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Ny rektor på SygnaNy rektor på Sygna

Knut Heng går frå rektorstillinga på ein bibelskule til ein vidaregåande skule. (Foto: Eli Heng)

Knut Heng overtek 1. oktober som rektor på Sygna vidaregåande skule, Balestrand i Sogn og Fjordane.

Knut Heng har dei siste åra vore rektor ved Fjelltun bibelskole i Stavanger. Den blei lagd ned 1. juli i år.

 

Gler seg

Den nye rektoren gler seg til å bli kjend med personale og elevar på Sygna:
– Dette vert ei ny oppgåve for min del. Eg synest det er spanande å vere med og drive ein kristen friskule. Her skal ungdom utrustast fagleg, men dei skal få kjennskap til haldningar og verdiar som reflekterer eit kristent verdsbilde. Eg håpar elevane på Sygna vil vekse i innsikt til seg sjølv, sine medmenneske og til Guds ord, seier Knut Heng til skulen si nettside.

 

Misjonærar

Knut Heng (45 år) kjem frå Hafrsfjord i Rogaland og er gift med Eli. Dei har fem barn. Eli og Knut har vore misjonærar i Vest-Afrika i sju år. Før han overtok som rektor på Fjelltun, var han tilsett som forsamlingsleiar i Bore bedehus på Jæren i 50 prosent stilling, og i IKF, Stavanger, i 50 prosent stilling.

I perioden frå 1. august til 1. oktober er Bjørg Aase konstituert som rektor på Sygna.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.