> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Nytt forlag satser på apologetikkNytt forlag satser på apologetikk

Ingvild Hellenes er redaktør for den første boken, Grill en kristen, på det nye forlaget. Innfelt Tom Teien. (Foto: Christian Bredvei Gusland og Bård Bøe)

I sommer etableres et eget forlag for apologetiske litteratur under Lunde forlag AS. Denne nyvinningen har fått navnet Veritas forlag. 

– Initiativtakere er Lunde, NKSS (Laget), Bibelskolen i Grimstad og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen m/kommunikasjons- og livssynsprogrammet – også NLM ung og Acta vil bidra med aktiv interesse. Målet er å utgi apologetisk litteratur på Lausanne-grunn, og i oppstarten vil dette utgjøre minst to utgivelser årlig – herunder både egenprodusert og oversatt litteratur, heter det i en pressemelding fra Lunde forlag.

Alle som ønsker å utgi litteratur de vurderer vil falle innunder Veritas-profilen, kan ta kontakt med Lunde forlag, oppforedrer forlagssjef Tom Teien.

 

Svar på vanskelige spørsmål

Første utgivelse skjer i regi av Laget og NLM ung. I boken Grill en kristen – svar på 20 vanskelige spørsmål, redigert av Ingvild Hellenes, svarer 20 ulike personer på vanskelig problemstillinger knyttet til kristen tro. Spørsmålene er inspirert av «Grill en kristen»-arrangementer rundt om i Norge der et panel svarer på spørsmål fra en samling elever eller studenter. Ønsket med boken er at den kan bli en god ressurs for dem som vil lære mer om den kristne virkelighetsforståelsen.

Grill en kristen lanseres og promoteres med egne seminarer på Skjærgårds og UL i juli.

 

– Når lenger ut

– Hvorfor opprette et eget forlag for slike bøker?

– Lunde forlag har i lang tid gitt ut denne type bøker. Denne alliansen som nå står bak Veritas forlag, vil skape ny kraft og nytt trykk, spesielt blant yngre lesergrupper som har stort behov for apologetisk rettledning. Vi tror at samarbeidet og dette nye forlaget vil være et godt redskap for å nå bredere ut med denne type litteratur, sier Tom Teien.

Det nye forlaget får samme status som Luther forlag som i dag er en del av Lunde forlag og ledes av Tom Teien.


Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

I en valgsending på NRK 17. august fortalte komikeren Harald Eia begeistret om velsignelsene samfunnets avkristning fører til. Hovedargumentet var noen plansjer som viste at land med lite religion har mer lykke, likestilling og moral enn land der religion betyr mye.

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste misjonsfelt. Våre utsendinger arbeider innen bistand, og bruker mye tid på relasjonsbygging.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.