> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Økt støtte til DigniØkt støtte til Digni

Fra prosjektarbeid i Mongolia. Foto: Barte Rydland

Digni får i år økt støtte fra Norad. Beløpet vil bli på 186 millioner som skal fordeles på utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. De siste årene har NLM fått utdelt omtrent 15 % av prosjekttildelingen i Digni.

Norad tildeler bistandsmidler til organisasjonene basert på kvalitet på planer, tidligere resultat av arbeidet og kvalitet i selve søkerorganisasjonen.

De som har fått god karakter på disse kriteriene har fått økt tildeling. De som har scoret dårligere har fått reduserte tilskudd, og mange søkerorganisasjoner har ikke fått fornyet avtalen. 

   

God bistand

– Den økte støtten som Digni har fått, tyder da på at Norad har vurdert at Digni og medlemsorganisasjonene driver et godt bistandsarbeid, sier seksjonsleder for bistandsarbeidet i NLM, Elin Vannes (bildet).

– Vi synes selv at vi og partnerne våre driver god bistand, og at Digni gjør en bra jobb som paraplyorganisasjon, men det er svært oppmuntrende at Norad også vurderer det slik. Særlig bra er det at det gir oss mer midler til å drive prosjekt sammen med partnerne våre.

   

Mange prosjekter

NLM har i 2018 15 prosjekt fordelt på åtte land som får støtte fra Norad; Elfenbenskysten, Etiopia, Indonesia, Kenya, Kina, Mali, Mongolia og Peru. NLM er en av de større medlemsorganisasjonene i Digni, sammen med Misjonsalliansen, NMS og Pinsemisjonen.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.