> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Ønsker ansatterepresentantØnsker ansatterepresentant

Komiteen består av, fra venstre, leder for personalavdelingen i NLM, Kari Margrethe Solvang, administrasjonsleder i region Sør, Sven Åge Solli, redaksjonsleder i Utsyn, Arne Sæteren og leder for region øst, Ernst Jan Halsne. Foto: Anders Artmark Aanensen

En komité nedsatt av NLMs administrasjon ønsker at de ansatte skal velge sin egen representant til både hovedstyret og regionstyrene.

I fjor satte NLMs administrasjon i gang prosessen og en komite ble nedsatt for å utrede saken. Deres innstilling ble levert for kort tid siden.

– Komiteen er samstemt i at det er verdifullt at de ansatte kan velge en representant til både hovedstyret og regionstyrene, sier Ernst Jan Halsne.

Han er leder for NLM region øst, hvor ansatte allerede velger sin egen representant til regionstyret.

– Det er viktig at de ansatte blir hørt, og kan få større eierskap til beslutningene som blir fattet. Slik kan de også få større engasjement og tilhørighet til NLM. Vi har positive erfaringer i Region øst.
Komiteen foreslår samtidig at ansatte ikke kan velges av generalforsamlingen, og ansattrepresentanten kan ikke bli leder eller nestleder.

   

Demokratisk med regulering

– I dag er ingen begrensninger for hvor mange ansatte som kan velges inn. Vi mener det er mer i samsvar med demokratiske spilleregler og vil skape klarere roller å regulere dette, sier Halsne.

En konsekvens av dette forslaget er at det kan bli en kvinnelig representant i hovedstyret.

– Vi syntes det var urimelig å tenke at kun mannlige representanter er valgbare blant de ansatte. Men med tanke på tjenestedelingsprinsippet, vil ansattrepresentanten ikke ha stemmerett i lærespørsmål eller i rådsmøtet. Hovedstyret definerer her hva som er slike spørsmål, forklarer Halsne.

Nå skal administrasjonen behandle innstillingen og eventuelt sende den videre til hovedstyret. Saken kan komme opp på generalforsamlingen i 2018. Spørsmålet om regionstyrene behandler regionenes årsmøter.


Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

I en valgsending på NRK 17. august fortalte komikeren Harald Eia begeistret om velsignelsene samfunnets avkristning fører til. Hovedargumentet var noen plansjer som viste at land med lite religion har mer lykke, likestilling og moral enn land der religion betyr mye.

Utsyn på Facebook

Vest-Afrika

I Vest-Afrika driver NLM arbeid i Mali og Elfenbenskysten. I Mali arbeides det mye med relasjonsbygging, mens i Elfenbenskysten støtter vi en liten, men levende lokal kirke.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Joh 16:33 Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.