> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Ønsker ansatterepresentantØnsker ansatterepresentant

Komiteen består av, fra venstre, leder for personalavdelingen i NLM, Kari Margrethe Solvang, administrasjonsleder i region Sør, Sven Åge Solli, redaksjonsleder i Utsyn, Arne Sæteren og leder for region øst, Ernst Jan Halsne. Foto: Anders Artmark Aanensen

En komité nedsatt av NLMs administrasjon ønsker at de ansatte skal velge sin egen representant til både hovedstyret og regionstyrene.

I fjor satte NLMs administrasjon i gang prosessen og en komite ble nedsatt for å utrede saken. Deres innstilling ble levert for kort tid siden.

– Komiteen er samstemt i at det er verdifullt at de ansatte kan velge en representant til både hovedstyret og regionstyrene, sier Ernst Jan Halsne.

Han er leder for NLM region øst, hvor ansatte allerede velger sin egen representant til regionstyret.

– Det er viktig at de ansatte blir hørt, og kan få større eierskap til beslutningene som blir fattet. Slik kan de også få større engasjement og tilhørighet til NLM. Vi har positive erfaringer i Region øst.
Komiteen foreslår samtidig at ansatte ikke kan velges av generalforsamlingen, og ansattrepresentanten kan ikke bli leder eller nestleder.

   

Demokratisk med regulering

– I dag er ingen begrensninger for hvor mange ansatte som kan velges inn. Vi mener det er mer i samsvar med demokratiske spilleregler og vil skape klarere roller å regulere dette, sier Halsne.

En konsekvens av dette forslaget er at det kan bli en kvinnelig representant i hovedstyret.

– Vi syntes det var urimelig å tenke at kun mannlige representanter er valgbare blant de ansatte. Men med tanke på tjenestedelingsprinsippet, vil ansattrepresentanten ikke ha stemmerett i lærespørsmål eller i rådsmøtet. Hovedstyret definerer her hva som er slike spørsmål, forklarer Halsne.

Nå skal administrasjonen behandle innstillingen og eventuelt sende den videre til hovedstyret. Saken kan komme opp på generalforsamlingen i 2018. Spørsmålet om regionstyrene behandler regionenes årsmøter.


Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Bør kristne støtte jødenes rett til å omskjære sine guttebarn?

Utsyn på Facebook

Etiopia

I Etiopia arbeider NLM for å redusere barne- og mødredødelighet og utruste lokalsamfunn som er sårbare i tørkeperioder. Vi satser også for å nå unådde folkegrupper med evangeliet.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Ord 3:3 La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg, bind dem om din hals og skriv dem på ditt hjertes tavle!

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.