> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Ormseter vil bli solgtOrmseter vil bli solgt

Trude Andersen er daglige leder i Ormseter AS. Foto: Frida Blaker.

Det er satt punktum for Hamar mottak på Ormseter. Nedleggelsen 1. desember kom etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) – i august – varslet at så måtte skje. NLMs eiendom på Ormseter vil bli solgt.

Hurdal mottak – på det tidligere Gå ut-senteret – må også pakke sammen fra, 1. april. Og en rekke andre asylmottak lider samme skjebne. Grunnen er at det nå kommer få asylsøkere til landet.

– Siden Ormseter asylmottak kom i gang i 1999, har det vært flere tusen flyktninger innom oss. En del av dem har vært her noen få måneder, andre i flere år, forteller Trude Andersen. Hun er daglig leder i Ormseter AS og mottaksleder på Hurdal mottak. Andersen forklarer at mottaket i Hurdal kom under Ormseters paraply etter initiativ fra Normisjon, Gå ut senterets eier.

Stolte og takknemlige

– Opplever dere sorg rundt disse nedleggelsene?

–Vi er først og fremst stolte og takknemlige for det vi har fått være med på, at vi har fått hjulpet mennesker i nød. UDI har gitt oss ros for arbeidet vi har gjort. Nå har det har vært viktig å hjelpe flyktningene til å ta steg videre, svarer Andersen og tilføyer at personalet har lært veldig mye, særlig om mennesker på tvers av kultur, religion og språk.

Noen av flyktningene har fått oppholdstillatelse og bosatt seg i Norge. Andre måtte forberedes til en retur til landet de kom fra. Atter andre har tatt det vanskelige valget å flykte videre, til europeiske land. Men de fleste må til andre mottak.

– Livsforvandlende opplevelse

– Vi har hatt en tydelig diakonal profil og lagt vekt på å møte hver enkelt der de er. Driften har ikke dreid seg om profitt, men om hva vi kunne gjøre for å hjelpe. Vi har hatt et UDI-oppdrag, har ikke drevet forkynnelse, men vært vitner om Jesu kjærlighet.

– Og hva har dette gitt dere selv?

– Å komme i nær kontakt med flyktningene og se hvordan de kan holde håpet oppe og hjelpe hverandre, har vært en livsforvandlende opplevelse for meg, sier Andersen.

Ormseter blir solgt

Etter det som har skjedd, er det bestemt at NLMs eiendom på Ormseter vil bli solgt.

– Prosessen er allerede i gang. Et bolighus legges ut for salg i disse dager, og noen hytter vil bli solgt etterhvert. Å selge hovedbygget og internatet tar litt lenger tid.
Trude Andersen forteller at kapitalen som blir utløst, vil bli brukt til nye diakonale prosjekt utfra Brukshuset på Hamar, der NLM Hamarkirken og NLM gjenbruk holder til.

– Og til slutt må jeg få minne Utsyns lesere om å se flyktningene der de nå kommer, for vi har «alle folkeslag» rundt oss, sier hun.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 25:21 La rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.