> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Ormseter vil bli solgtOrmseter vil bli solgt

Trude Andersen er daglige leder i Ormseter AS. Foto: Frida Blaker.

Det er satt punktum for Hamar mottak på Ormseter. Nedleggelsen 1. desember kom etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) – i august – varslet at så måtte skje. NLMs eiendom på Ormseter vil bli solgt.

Hurdal mottak – på det tidligere Gå ut-senteret – må også pakke sammen fra, 1. april. Og en rekke andre asylmottak lider samme skjebne. Grunnen er at det nå kommer få asylsøkere til landet.

– Siden Ormseter asylmottak kom i gang i 1999, har det vært flere tusen flyktninger innom oss. En del av dem har vært her noen få måneder, andre i flere år, forteller Trude Andersen. Hun er daglig leder i Ormseter AS og mottaksleder på Hurdal mottak. Andersen forklarer at mottaket i Hurdal kom under Ormseters paraply etter initiativ fra Normisjon, Gå ut senterets eier.

Stolte og takknemlige

– Opplever dere sorg rundt disse nedleggelsene?

–Vi er først og fremst stolte og takknemlige for det vi har fått være med på, at vi har fått hjulpet mennesker i nød. UDI har gitt oss ros for arbeidet vi har gjort. Nå har det har vært viktig å hjelpe flyktningene til å ta steg videre, svarer Andersen og tilføyer at personalet har lært veldig mye, særlig om mennesker på tvers av kultur, religion og språk.

Noen av flyktningene har fått oppholdstillatelse og bosatt seg i Norge. Andre måtte forberedes til en retur til landet de kom fra. Atter andre har tatt det vanskelige valget å flykte videre, til europeiske land. Men de fleste må til andre mottak.

– Livsforvandlende opplevelse

– Vi har hatt en tydelig diakonal profil og lagt vekt på å møte hver enkelt der de er. Driften har ikke dreid seg om profitt, men om hva vi kunne gjøre for å hjelpe. Vi har hatt et UDI-oppdrag, har ikke drevet forkynnelse, men vært vitner om Jesu kjærlighet.

– Og hva har dette gitt dere selv?

– Å komme i nær kontakt med flyktningene og se hvordan de kan holde håpet oppe og hjelpe hverandre, har vært en livsforvandlende opplevelse for meg, sier Andersen.

Ormseter blir solgt

Etter det som har skjedd, er det bestemt at NLMs eiendom på Ormseter vil bli solgt.

– Prosessen er allerede i gang. Et bolighus legges ut for salg i disse dager, og noen hytter vil bli solgt etterhvert. Å selge hovedbygget og internatet tar litt lenger tid.
Trude Andersen forteller at kapitalen som blir utløst, vil bli brukt til nye diakonale prosjekt utfra Brukshuset på Hamar, der NLM Hamarkirken og NLM gjenbruk holder til.

– Og til slutt må jeg få minne Utsyns lesere om å se flyktningene der de nå kommer, for vi har «alle folkeslag» rundt oss, sier hun.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

NLMs utsendinger i Nord-Afrika vitner om Guds kjærlighet i hverdagen.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 40:11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.