> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Påskens budskap er ingen misforståelsePåskens budskap er ingen misforståelse

Illustrasjonsfoto: Michael Flippo/fotolia.com

Læren om Jesu soningsdød settes for tiden under sterk kritikk. Samtidig utvikles det alternative tolkninger av Jesu død. Hva settes på spill når dette skjer?

For en tid tilbake ble førsteamanuensis Asle Eikrem ved Menighetsfakultetet intervjuet i bladet Sambåndet.  Han avviste at Jesus sonet Guds dom for menneskenes synder, og karakteriserte bibelord som taler om Jesu soningsdød som problematiske. Videre hevdet han at stadig flere teologer tenker som ham. Når det gjelder det siste, er det ikke vanskelig å gi ham rett. Hva betyr så det?

 

Naglet til korset

Bibelen bruker ulike bilder og illustrasjoner for å understreke betydningen av Jesu død. Men det er ingen tvil om at en rekke tekster løfter frem at det var Guds vilje å la Jesus sone verdens synd. Et eksempel er Kolosserbrevet 2,14: «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.»

Men dersom Jesus ikke døde for våre synder, kan vi ikke feire påske som før. Vi kan ikke lenger hvile i påskens budskap, sammen med dem som har trøstet seg til det, fra kirkens første tid. Vi kan ikke lenger glede oss over Jesus oppstandelse, for oppstandelsen ville ikke lenger være bevis på at Jesus har gjort frelsen fullkomment ferdig for oss. Vi måtte slutte å synge påskesalmer om Jesu stedfortredende lidelse og død. Vi måtte lukke våre ører når evangelienes påsketekster leses. Vi måtte si til oss selv at kirken har tolket disse tekstene feil – helt fra begynnelsen av.

Vi kunne tenke at vi lever i en tid da Bibelens fortellinger om Jesus endelig er forstått rett. Vi måtte vende blikket bort fra Jesu kors, og la oss inspirere av et konstruert Jesus-ideal. Vi måtte akseptere at postmodernistisk teologi ikke bare gjør krav på å omkalfatre Bibelens lære om ekteskapet, men også læren om Gud og frelsen. Vi måtte avventende spørre hva vi nå skal tro om dåp, nattverd, omvendelse og frelse. Hva skulle vi tenke om å drive misjon? Dersom Jesus Kristus ikke har frelst oss ved sin død og oppstandelse, er det meningsløst å forkynne forsoningens budskap for dem som aldri har hørt det før. For et tap det ville være – dersom evangeliet om Jesu død for våre synder ikke er sant.

 

Ekstra ille

Når vi får kjennskap til noe gledelig, kan vi tro at vi har misforstått. Folk som får en stor arv kan reagere slik. Ekstra ille blir det dersom noen skulle så tvil om arven. Man kommer i villrede, og kjenner en veldig lettelse når arven bekreftes.

Slik er det også med Bibelens budskap om Jesus. Skal jeg tro det og glede meg, eller høre på dem som vil ta det fra meg? Når tvilen melder seg, velger jeg å be til ham som har gitt sitt liv for meg. Jeg ber Jesus om å åpne Bibelens ord for meg, slik at jeg får se hans frelse på nytt. Da stadfestes troen, og jeg lærer at frelsens sannhet først fullkomment bekreftes når jeg møter Jesus Kristus i Himmelen. Evangeliet er heldigvis ingen misforståelse.

 

Artikkelforfatteren, Arne Helge Teigen, er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste misjonsfelt. Våre utsendinger arbeider innen bistand, og bruker mye tid på relasjonsbygging.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.