> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Planter frø og vaksinerer dyrPlanter frø og vaksinerer dyr

Foto fra prosjektet

Nå får utviklingsprosjektet i Etiopia ros i eksterne medier.

NLMs bistandssatsning sørvest i Etiopia, i samarbeid med Mekane Yesus-kirken, viser gode resultater. Ett av utviklingsprosjektene i området har doblet inntektene til lokale husholdninger på to år. Det er takket være vaksinering av dyr, utdeling av grønnsaksfrø, opplæring i irrigasjon i jordbruket og gode veiledere.

I det siste nummeret av Bistandsaktuelt gir journalist Jan Speed en svært positiv gjennomgang av resultatene av NLMs bistandsarbeid.

    

Bedre kvalitet gir økt gevinst

Et viktig fokusområde for utviklingsprosjektet er å bidra med kunnskap og midler som forbedrer arbeidet til lokale bønder. I den tørkeutsatte delen av Etiopia er kvegdrift er en viktig inntektskilde. Vaksineringen av dyrene viser seg å gi god effekt. 

– Selv om vi bare har vært i gang en kort tid, ser vi allerede en forbedring i kvegbestanden. Prisen på et dyr har økt fra 4000 birr til 16000 birr (5500 kroner). Bedre kvalitet på geitene har sett prisene øke fra 1000 birr til 3000 birr, forteller Atemi Gaito til Bistandsaktuelt. Han er leder for veterinærsenteret i en av landsbyene.

Jordbruket var tidligere basert på maisdyrking, og introduksjonen av flere grønnsaker og et nytt vanningssystem har bidratt positivt til økonomien. Overskuddet bruker de lokale bøndene til å skaffe seg dyr og opprette bedrifter.

– Vi håper at den tekniske støtten vi får fra prosjektet vi fortsette. Vi ønsker å produsere i større skala framover, sier landsbykvinnen Ok Masa til Bistandsaktuelt.

  

Utdanning for alle

I området bor det flere halvnomadiske grupper, og en del av prosjektet er rettet mot å fremme utdannelse som en positiv mulighet for alle. Prosjektet finansierer noen enkle skolebygg i landsbyene og lokale myndigheter stiller med lærere. Resultatet er at flere har fått skolegang for første gang og at holdningen til utdanning er i ferd med å endres.    

– Vi er glad at våre barn lærer, sier landsbyformann i Citemba-området, Dobiyat Ubar, til Bistandsaktuelt.

Samtidig utgjør tørken i Etiopia en trussel for den videre driften av skolene.

– Jeg frykter for tørken og det neste skoleåret. Hvis vi ikke klarer å få mer vann og myndighetene ikke leverer mat vil det være vanskelig for våre barn å komme på skolen, forteller Dobiyat.

NLM har bistått med en solpaneldrevet vanntank som foreløpig sikrer vann til skolen i Citemba-området.

  

Vil fortsette arbeidet

Myndighetene i Etiopia har som mål å redusere fattigdommen i landet med 20 prosent. Ett av delmålene er da å øke produksjonen av kjøtt, melk og egg med 58 prosent fra 2012 til 2020. Tiltaket kan potensielt løfte 2,3 millioner av 11 millioner husholdninger som lever av husdyrhold ut av fattigdom, ifølge Bistandsaktuelt. 

Utviklingsprosjektet bidrar på sin måte til Etiopiske myndigheters uttalte mål, og samarbeidet dem imellom er svært godt.

– Vi er stolte av prosjektet. Det har oppnådd veldig mye med forholdsvis små midler. Det er et kvalitetstegn når flere eksterne folk, som evalueringsteam og journalister, besøker arbeidet og blir imponert, sier Elin Vannes, leder for bistandsseksjonen i NLM, til Utsyn.

Hun forteller at de sender en søknad til Digni om fornyelse av utviklingsprosjektet. Det vil klargjøre prosjektet for de neste fire årene – og gi det mulighet til å utvide arbeidet til nye landsbyer.  

  


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste misjonsfelt. Våre utsendinger arbeider innen bistand, og bruker mye tid på relasjonsbygging.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.