> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Planter frø og vaksinerer dyrPlanter frø og vaksinerer dyr

Foto fra prosjektet

Nå får utviklingsprosjektet i Etiopia ros i eksterne medier.

NLMs bistandssatsning sørvest i Etiopia, i samarbeid med Mekane Yesus-kirken, viser gode resultater. Ett av utviklingsprosjektene i området har doblet inntektene til lokale husholdninger på to år. Det er takket være vaksinering av dyr, utdeling av grønnsaksfrø, opplæring i irrigasjon i jordbruket og gode veiledere.

I det siste nummeret av Bistandsaktuelt gir journalist Jan Speed en svært positiv gjennomgang av resultatene av NLMs bistandsarbeid.

    

Bedre kvalitet gir økt gevinst

Et viktig fokusområde for utviklingsprosjektet er å bidra med kunnskap og midler som forbedrer arbeidet til lokale bønder. I den tørkeutsatte delen av Etiopia er kvegdrift er en viktig inntektskilde. Vaksineringen av dyrene viser seg å gi god effekt. 

– Selv om vi bare har vært i gang en kort tid, ser vi allerede en forbedring i kvegbestanden. Prisen på et dyr har økt fra 4000 birr til 16000 birr (5500 kroner). Bedre kvalitet på geitene har sett prisene øke fra 1000 birr til 3000 birr, forteller Atemi Gaito til Bistandsaktuelt. Han er leder for veterinærsenteret i en av landsbyene.

Jordbruket var tidligere basert på maisdyrking, og introduksjonen av flere grønnsaker og et nytt vanningssystem har bidratt positivt til økonomien. Overskuddet bruker de lokale bøndene til å skaffe seg dyr og opprette bedrifter.

– Vi håper at den tekniske støtten vi får fra prosjektet vi fortsette. Vi ønsker å produsere i større skala framover, sier landsbykvinnen Ok Masa til Bistandsaktuelt.

  

Utdanning for alle

I området bor det flere halvnomadiske grupper, og en del av prosjektet er rettet mot å fremme utdannelse som en positiv mulighet for alle. Prosjektet finansierer noen enkle skolebygg i landsbyene og lokale myndigheter stiller med lærere. Resultatet er at flere har fått skolegang for første gang og at holdningen til utdanning er i ferd med å endres.    

– Vi er glad at våre barn lærer, sier landsbyformann i Citemba-området, Dobiyat Ubar, til Bistandsaktuelt.

Samtidig utgjør tørken i Etiopia en trussel for den videre driften av skolene.

– Jeg frykter for tørken og det neste skoleåret. Hvis vi ikke klarer å få mer vann og myndighetene ikke leverer mat vil det være vanskelig for våre barn å komme på skolen, forteller Dobiyat.

NLM har bistått med en solpaneldrevet vanntank som foreløpig sikrer vann til skolen i Citemba-området.

  

Vil fortsette arbeidet

Myndighetene i Etiopia har som mål å redusere fattigdommen i landet med 20 prosent. Ett av delmålene er da å øke produksjonen av kjøtt, melk og egg med 58 prosent fra 2012 til 2020. Tiltaket kan potensielt løfte 2,3 millioner av 11 millioner husholdninger som lever av husdyrhold ut av fattigdom, ifølge Bistandsaktuelt. 

Utviklingsprosjektet bidrar på sin måte til Etiopiske myndigheters uttalte mål, og samarbeidet dem imellom er svært godt.

– Vi er stolte av prosjektet. Det har oppnådd veldig mye med forholdsvis små midler. Det er et kvalitetstegn når flere eksterne folk, som evalueringsteam og journalister, besøker arbeidet og blir imponert, sier Elin Vannes, leder for bistandsseksjonen i NLM, til Utsyn.

Hun forteller at de sender en søknad til Digni om fornyelse av utviklingsprosjektet. Det vil klargjøre prosjektet for de neste fire årene – og gi det mulighet til å utvide arbeidet til nye landsbyer.  

  


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det krevende å drive misjon. Kristne lever under svært vanskelige forhold i et samfunn hvor myndighetene kontrollerer det meste.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 28:7a Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.