> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Planter frø og vaksinerer dyrPlanter frø og vaksinerer dyr

Foto fra prosjektet

Nå får utviklingsprosjektet i Etiopia ros i eksterne medier.

NLMs bistandssatsning sørvest i Etiopia, i samarbeid med Mekane Yesus-kirken, viser gode resultater. Ett av utviklingsprosjektene i området har doblet inntektene til lokale husholdninger på to år. Det er takket være vaksinering av dyr, utdeling av grønnsaksfrø, opplæring i irrigasjon i jordbruket og gode veiledere.

I det siste nummeret av Bistandsaktuelt gir journalist Jan Speed en svært positiv gjennomgang av resultatene av NLMs bistandsarbeid.

    

Bedre kvalitet gir økt gevinst

Et viktig fokusområde for utviklingsprosjektet er å bidra med kunnskap og midler som forbedrer arbeidet til lokale bønder. I den tørkeutsatte delen av Etiopia er kvegdrift er en viktig inntektskilde. Vaksineringen av dyrene viser seg å gi god effekt. 

– Selv om vi bare har vært i gang en kort tid, ser vi allerede en forbedring i kvegbestanden. Prisen på et dyr har økt fra 4000 birr til 16000 birr (5500 kroner). Bedre kvalitet på geitene har sett prisene øke fra 1000 birr til 3000 birr, forteller Atemi Gaito til Bistandsaktuelt. Han er leder for veterinærsenteret i en av landsbyene.

Jordbruket var tidligere basert på maisdyrking, og introduksjonen av flere grønnsaker og et nytt vanningssystem har bidratt positivt til økonomien. Overskuddet bruker de lokale bøndene til å skaffe seg dyr og opprette bedrifter.

– Vi håper at den tekniske støtten vi får fra prosjektet vi fortsette. Vi ønsker å produsere i større skala framover, sier landsbykvinnen Ok Masa til Bistandsaktuelt.

  

Utdanning for alle

I området bor det flere halvnomadiske grupper, og en del av prosjektet er rettet mot å fremme utdannelse som en positiv mulighet for alle. Prosjektet finansierer noen enkle skolebygg i landsbyene og lokale myndigheter stiller med lærere. Resultatet er at flere har fått skolegang for første gang og at holdningen til utdanning er i ferd med å endres.    

– Vi er glad at våre barn lærer, sier landsbyformann i Citemba-området, Dobiyat Ubar, til Bistandsaktuelt.

Samtidig utgjør tørken i Etiopia en trussel for den videre driften av skolene.

– Jeg frykter for tørken og det neste skoleåret. Hvis vi ikke klarer å få mer vann og myndighetene ikke leverer mat vil det være vanskelig for våre barn å komme på skolen, forteller Dobiyat.

NLM har bistått med en solpaneldrevet vanntank som foreløpig sikrer vann til skolen i Citemba-området.

  

Vil fortsette arbeidet

Myndighetene i Etiopia har som mål å redusere fattigdommen i landet med 20 prosent. Ett av delmålene er da å øke produksjonen av kjøtt, melk og egg med 58 prosent fra 2012 til 2020. Tiltaket kan potensielt løfte 2,3 millioner av 11 millioner husholdninger som lever av husdyrhold ut av fattigdom, ifølge Bistandsaktuelt. 

Utviklingsprosjektet bidrar på sin måte til Etiopiske myndigheters uttalte mål, og samarbeidet dem imellom er svært godt.

– Vi er stolte av prosjektet. Det har oppnådd veldig mye med forholdsvis små midler. Det er et kvalitetstegn når flere eksterne folk, som evalueringsteam og journalister, besøker arbeidet og blir imponert, sier Elin Vannes, leder for bistandsseksjonen i NLM, til Utsyn.

Hun forteller at de sender en søknad til Digni om fornyelse av utviklingsprosjektet. Det vil klargjøre prosjektet for de neste fire årene – og gi det mulighet til å utvide arbeidet til nye landsbyer.  

  


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.