> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Sagrusten og Kårbø til GF 2018Sagrusten og Kårbø til GF 2018

Hans Johan Sagrusten og Ingvald André Kårbø skal halde bibeltimar på NLM si generalforsamling i juli 2018. (Pressefoto)

Hans Johan Sagrusten og Ingvald André Kårbø skal halde bibeltimar på GF 2018. Leiar NLM Norge Kåre Johan Lid opplyser at temaet for generalforsamlinga vert «Nærmere». 

– Det var veldig fint å få dette spørsmålet. Eg arbeider i Bibelselskapet, men er aktiv i Misjonssambandet som frivillig, seier Hans Johan Sagrusten. Saman med påtroppande rektor Ingvald André Kårbø ved Fjellheim bibelskole i Tromsø skal Sagrusten vere bibeltimehaldar ved GF 2018.

Hovudstyret i NLM har nyleg vedteke at temaet for neste års GF vert «Nærmere», og temaet vil kome til å prege dei daglege bibeltimane.

 

– Stort spørsmål

– Var det vanskeleg å svare ja då dette oppdraget kom?

– Eg opplevde det som eit stort spørsmål, og eg måtte tenkje meg godt om før eg sa ja, vedgår Ingvald André Kårbø.

Han reknar med at Sagrusten og han kjem til å ha ein del kontakt med kvarandre under førebuinga.

– Men spent er eg, seier Kårbø, som legg til at bøna hans er at bibeltimane må vere med og drage tilhøyrarane inn i Guds nærleik.

– Gud er Gud, og vi treng å kome tilbake til hans Ord, slik at vi kan leve i sanninga, understrekar Kårbø.

 

– Vil kjenne meg heime

Sagrusten peikar på at det er tre år mellom kvar generalforsamling, og at dette er eit viktig arrangement for NLM.

– Ynsket mitt er derfor å få gjere dette på beste måten. Men eg er ikkje nervøs, for eg veit at eg vil kjenne meg heime, og at vi skal samlast om Guds ord og om det å vere nær han, understrekar han. 

 

– Gud lengtar

Om temaet «Nærmere» opplyser leiar NLM Norge Kåre Johan Lid at noko av siktemålet er at dei som er med på GF 2018, skal kunne reise heim med ei erfaring av evangeliet som godt nytt – og med tillit til Guds nærvær i kvardagen.

– Vi har tenkt på tre moment i dette. For det fyrste at vi er skapte til å vere nær Gud. For det andre at Gud lengtar etter fellesskap med oss, og har sendt Sonen sin for å gjere opp for syndene våre. Og for det tredje at vi er pilegrimar som kjem nærare og nærare det målet Jesus kallar oss til, forklarer Lid. Han legg til at også det å kome nærare menneska rundt oss, dei Gud har sendt oss til, er ei side ved temaet.

 

Nye datoar

Tidlegare er det vedteke at GF 2018 skal haldast på Oslofjord Convention Center (OCC) i Vestfold siste veka i juni og avsluttast 1. juli. Men tida er nyleg endra. GF 2018 vil bli arrangert på OCC 3.–8. juli.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det krevende å drive misjon. Kristne lever under svært vanskelige forhold i et samfunn hvor myndighetene kontrollerer det meste.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 28:7a Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.