> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Sammen for EtiopiaSammen for Etiopia

Engasjerte bøssebærere. Foto: KG

Elever ved Kristelig Gymnas (KG) i Oslo samlet inn over to millioner kroner i årets elevaksjon.

Jubelen ville ingen ende ta da den endelige innsamlingssummen på 2 342 415 kroner lyste på skjermen under Kristelig Gymnasiums aksjonsfest i september. Årets innsamling går direkte til NLMs bistandsprosjekter i Etiopia.

Kristelig Gymnasium (KG) har tre eierorganisasjoner: Normisjon, NMS og NLM, og har et treårssystem slik at de samler inn til NLM hvert tredje år. Årets elevaksjon, «Sammen for andre», samlet inn penger til prosjekter som skal gi landsbyer i Etiopia tilgang til rent vann, minske barselsrelaterte dødsfall og gi utdanningsmuligheter til minoriteter og fattige i landet.

Rett før skolestart fikk fire elever reise til Etiopia og besøke prosjektene de støtter, for så å formidle dette videre til resten av skolen.

En ekstra motivasjon til å samle inn penger kom da elevene fikk beskjed om at det var et ektepar som lovet å matche innsamlingssummen på opptil to millioner kroner. Resultatet ble at elevene samlet inn 300 000 kroner mer enn noen gang før.  

– Det er fint å kunne gjøre noe for andre og tenke utover oss selv. Gjennom aksjonen har alle på skolen fått være del av noe større, sier Philip Torp Nilssen (18), nestleder i aksjonskomiteen.

     

Festmåned

Kristelig Gymnasium begynner hvert skoleår med elevaksjons-kick off, med boller, aksjons-stæsj og aktiviteter i skolegården. Bolledagene gjentas en til to ganger i uken under aksjonsmåneden og bygger opp om engasjementet for aksjonen både for nye og gamle elever.

Elevene produserer egen aksjonssang, i år under tittelen «Sammen for andre», som ligger på Spotify. I tillegg arrangerer aksjonskomiteen klassefest for åttende klasse og første klasse på vgs. der de presenterer aksjonen for de nye på skolen. De holder også foredrag i hver klasse om bistandsprosjektene.

  

Foto: KG

  

Aksjonsmåneden toppet seg med aksjonsløp med sponsorer, en aksjonsdag da elevene strømmet ut i Oslos gater og egne nabolag med innsamlingsbøsser og en aksjonsfest med opptelling av innsamlede midler, premieutdeling og feiring av det elevene har oppnådd.

Til premieutdelingen kvalifiserte alle elever som samlet inn to tusen kroner eller mer til å bli med i trekningen av en MacBook Pro og en MacBook Air, som ble finansiert av sponsorer. To tredjedeler av skolen kvalifiserte til trekningen. Én niende klasse alene samlet inn over 222 000 kroner til aksjonen.  

– Da jeg begynte i første klasse på KG vgs så jeg at dette var stort å være med på og at det var masse engasjement for aksjonen. Jeg bestemte meg for at jeg ville bli en del av dette, sier Marcus Hasselberg Ness (18), som er leder for årets aksjonskomité.

     

Ettertraktet aksjonskomité

Lærer Kristin Måge Areklett (51) er pådriver for elevaksjonen, som hun har stått bak i over tolv år. Sammen med lærer Bjørn Eriksen (42) har hun satt sammen årets aksjonskomité, som er et ettertraktet verv på skolen.

– I år var det over sytti søkere til aksjonskomiteen, som utgjør omtrent ti prosent av skolen. Av disse valgte vi ut fjorten elever fra forskjellige klasser, med varierte egenskaper, til å bli med i komiteen, forteller Kristin. Resten av søkerne blir med i aksjonscrewet, som bistår i den praktiske gjennomføringen av aksjonen.

Aksjonskomiteen samles for første gang på minileir i april, der komiteen blir kjent med hverandre, arbeidsoppgaver blir fordelt, slagord bestemt og leder og nestleder velges. Selv om komitéarbeidet er frivillig, krever det mye engasjement fram til avslutningen i september, og det gir god ledertrening for de involverte.

– Jeg har lært mye om organisasjonsarbeid, sier Marcus. – Helt ned til detaljer som å få åttendeklassinger til å være stille under presentasjonen og å dele ut tre hundre pølser til spente førsteklassinger, fortsetter han.

– Ikke minst har vi lært mye om kommunikasjon og delegering, legger Philip til. Kristin trekker parallellen til Kristi kropp som jobber sammen i enhet.

    

Philip Torp Nilssen (t.v.), Marcus Hasselberg Ness og lærer Kristin Måge Areklett. Foto: Hæge A. Aasmundtveit

    

Varig engasjement

En viktig målsetting for aksjonen er at det skal være kult og gøy for de engasjerte.

– Vi har to fokus: Det er å skape miljø på KG og å gjøre noe for andre, sier Kristin. Hun håper at det at aksjonen begynner allerede ved skolestart kan bidra til å ta vekk fokus fra hvem som blir venn med hvem og om noen går med riktige klær eller ikke.  

Philip mener engasjementet for aksjonen skaper bedre miljø over tid og tror elevene knytter bånd på et ubevisst plan.

– Vi ønsker å skape et engasjement som varer, sier Bjørn Eriksen. Han og Kristin ser at gamle elever har engasjert seg videre. Blant annet er det en som startet en lignende aksjon på Norges Handelshøyskole (NHH) og en som har blitt med i lederskapet i Changemaker.

De erfarer også at mange tidligere elever støtter opp om elevaksjonen, både ved å stille opp på aksjonsfesten og ved å sette av penger til innsamlingen. – Det dukket opp en tidligere elev på aksjonsdagen i år som nå var fattig student. Likevel ga han fem hundre kroner til aksjonen. Det hadde han lagt inn i studentbudsjettet sitt, forteller Kristin.       

      

Se jubelen over den endelige innsamlingssummen:


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Ord 22:6 Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.