> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Skoghus har solgt for 3,75 mill.Skoghus har solgt for 3,75 mill.

Regionleder Øystein Hitland, bestyrer Kjell Sørensen og regionstyreleder Kjetil Rege i det solgte steinbruddet.

Misjonssambandets leirsted på Senja har fått uventet god pris i forbindelse med salg av et steinbrudd på eiendommen. Pengene kommer vel med i forbindelse med nødvendig renovering.

 Torsdag 7. september ble Skoghus leirsteds salg av et steinbrudd formelt godkjent av Lenvik kommune. Leirstedet ligger på østsiden av Senja, få kilometer fra Finnsnes, og er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Kjøperen – en lokal entreprenør – betaler 3 750 000 kroner for 78 mål.

– Salgssummen ble mer enn dobbelt så stor som vi først tenkte oss, forteller regionleder Øystein Hitland.

Han innrømmer at det ble vurdert å selge til en helt annen pris, og at det derfor var spesielt å oppleve at summen steg og steg i løpet av budrundene. Handelen ble gjort i mai, men den var avhengig av kommunal godkjenning. Nå er den endelig i boks.

     

Fortsatt stort uteområde

– Hvorfor ble det en såpass høy pris?

– Steinbruddet er attraktivt i seg selv. I tillegg er der strandlinje og djupt nok til en eventuell kai. Et tredje moment som kan ha virket inn, er at det er planer om et industriområde like i nærheten, svarer Hitland.

Han understreker at det ikke er grunn til å frykte at aktiviteten i steinbruddet skal skape støy eller andre problem for leirstedet.

– Terrenget skjermer Skoghus fra steinbruddet. Der har vært aktivitet i 20 år, men den har vi knapt nok merket, forklarer han.

Leirstedets uteområde er fortsatt rikelig stort nok. Mindre enn halvparten er solgt, og den delen av strandlinjen som har vært i bruk i forbindelse med leirer og lignende, er uberørt av handelen.

   

Skoghus-tunet. Til venstre Villmarkstua med internatrom, garderober, kjøkken og stor peisestue, i midten internatet Olastua og til høyre hovedbygget, som nå skal restaureres.

   

Renovering av hovedbygget

– Hva tenker dere å bruke disse pengene på?

– Planene vi hadde før dette, gjaldt renovering av hovedbygget. Første trinnet var at taket skulle ordnes. Men dette ble satt på vent da vi – i mai – forsto at vi kom til å få mer penger å rutte med. For det er viktig å se alt i en helhet.

Øystein Hitland forteller at både intern og ekstern ekspertise er involvert i planleggingen videre. Formannen i leirstedets styre er sivilarkitekt, og bestyreren er tømrer. I tillegg er det et konsulentfirma inne i bildet.

Før salget hadde Skoghus 1 500 000 kroner på bok med tanke på denne oppussingen. Nå kan en bruke over fem millioner uten å ta opp lån.

Skoghus leirsted ble etablert i 1947. Torunn og Kjell Sørensen er bestyrerpar. I tillegg til leirer og arrangement i kristen regi blir stedet brukt som vandrerhjem hver sommer.    


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

NLMs utsendinger i Nord-Afrika vitner om Guds kjærlighet i hverdagen.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Jes 40:11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.