> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / – Spennende og utfordrende– Spennende og utfordrende

Foto: Region Midt-Norge

Fra nyttår er Tarjei Løvik regionleder i NLM Midt-Norge. Han har sagt ja til å ta oppgaven i ett år. Løvik sier ansvaret er veldig spennende og utfordrende.

– Det er mange forhold å ha oversikt over og ansvar for. Jeg ser fram til samarbeidet med ansatte, styrende organ og misjonsvenner om hvordan vi kan utvikle arbeidet vårt videre. Et godt samspill mellom alle parter er viktig for å få utvikling, sier Løvik.

Den nye regionlederen er 47 år gammel og teolog fra Menighetsfakultetet. Han vokste opp i Ytre Enebakk og har ingen røtter i Trøndelag, men kona Hanna Kimo Løvik er fra Trondheim. De bor på Ler i Melhus og har tre barn.

Har vært prest

– Jeg har vært feltprest og menighetsprest, men det er fra Misjonssambandet, eller Misjonshuset i Ytre Enebakk, jeg har bakgrunnen min. Særlig aktiv var jeg i en stor ungdomsforening og et ungdomskor der. Selv om jeg ble prest, var bakgrunnen min mer Misjonssambands-preget enn kirkelig, forklarer han.

Før Løvik begynte som ungdomsarbeider i Betania misjonsforsamling i Trondheim, i 2008, hadde han også en periode i Studentlaget, og en tid som bussjåfør. Senere har han vært ungleder og forkynner i NLM Midt-Norge.

Et personlig valg

– Kan du fortelle litt om den personlige utviklingen din som kristen?

– Fram til 15-årsalderen var det nærmest selvsagt å være kristen. Men da oppdaget jeg at Gud ville ha et personlig forhold til meg. Det var på en leir i regi av Ungdom i Oppdrag jeg fikk en åndelig oppvåkning og tok et personlig valg om å følge Jesus.

Løvik begynte tidlig å tenke på en såkalt heltidstjeneste i Guds rikes arbeid.

– Dette var noe som fulgte meg hele veien, og som også førte til at jeg begynte å studere teologi, understreker han.

Misjon i sentrum

Når det gjelder erfaringene han har gjort senere, peker han særlig på etableringen av Flå misjonsforsamling:

– Det var fint og lærerikt å få være med på det. Vi trenger å finne nye veier for arbeidet.

– Tenker du mye på ytremisjonsansvaret? 

– Jeg har ikke vært ute selv, men jeg ønsker at dette skal stå sentralt i det lokale arbeidet vårt. Det er for eksempel viktig å holde kontakt med utsendingene fra regionen, og å tenke på rekruttering. For det trengs nye også til ytremisjonsoppgavene, avslutter Tarjei Løvik. 

– En ledertype

Hjalmar Hugdal, leder i regionstyret, er svært takknemlig for at Tarjei Løvik sa ja til å ta dette ansvaret.

– Han kjenner både forholdene og folket, og jeg har stor tro på at dette vil gå bra, sier Hugdal i en kommentar.

Han peker på at Løvik sitter inne med bred erfaring.

– Og så er han en ledertype, har fått gode evner til å tenke på det langsiktige og bærekraftige. Jeg er veldig glad for at akkurat han sa ja til denne oppgaven, poengterer Hjalmar Hugdal. 


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.