> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Svært svak økonomisk start på 2017Svært svak økonomisk start på 2017

Ill.foto: unsplash.com

De fire første månedene i 2017 forteller at NLMs inntekter går ned og kostnadene går opp. Økonomileder Øystein Frøysa synes tallene er bekymringsfulle.

– Jeg har ikke lyst til å varsle om noen krise. Men skal jeg være ærlig, og det skal man jo helst være, er det lite positivt å hente ut av regnskapstallene så langt i år. Vi ligger betydelig bak fjoråret, og som kjent hadde vi også da et krevende økonomisk år fra starten av, sier Frøysa.

– Så ble det balanse i fjor etter en dårlig på året. Ser du muligheten for det også i år?

– Det er selvsagt for tidlig å si så mye om hvor året vil ende. NLM har en kompleks økonomi, og ut fra oktobertallene i fjor var det lite sannsynlig at vi skulle ende opp i balanse. Men det er ingen tvil om at tallene for 1. tertial 2017 er enda svakere enn 2016. Så kan vi for eksempel håpe på en bedring for gavetallene. Uansett mener jeg det er viktig at vi går ut med hva som er status på en nøktern og korrekt måte allerede nå, sier Frøysa.

      

Svak krone påvirker feltene

Det er flere tall og forhold for årets fire første måneder som går i feil retning. Frøysa vektlegger at arbeidet på misjonsfeltene allerede er over to millioner kroner dyrere sammenlignet med fjoråret. En enda svakere norsk krone er en av hovedforklaringene til dette.

Kostnadsmessig er arbeidet i regionene stabilt, mens kostnadene for hovedkontoret inkludert landsarbeiderne, i realiteten går en del ned. Dette kommer imidlertid ikke frem fordi utarbeidelse av nye nettsider gir hovedkontoret ekstra kostnader.

– Når så gaveinntektene er 1,4 millioner svakere og testamentariske 2,3 millioner svakere enn fjoråret blir jo dette en uheldig miks. Når det gjelder testamentariske gaver opplever vi nå færre og mindre bo sammenlignet med fjoråret, og en relativt betydelig nedgang om vi eksempelvis ser tilbake på de fem siste årene. Resultatet fra gjenbruksbutikkene våre i år er litt høyere enn i 2016.

   

Drøftes grundig

– Hva tenker du om gavenedgangen på 1,4 millioner kroner?

– Vi har forsøkt å gå litt grundig inn i disse tallene og ser at det er flere faktorer som forklarer nedgangen. Men først og fremst har vi fått færre store enkeltgaver og mindre overføringer fra misjonsfellesskapene våre. Ser vi på regionene, er det svakest sør i Norge, det vil si i Region Øst, Sør, Sørvest og Vest, mens det er mer stabilt i Region Nord, Nordvest og Midt-Norge.

Øystein Frøysa forteller at den økonomiske situasjonen vil bli grundig drøftet på hovedkontoret, med regionene og i hovedstyret fremover.

– Vi forventer noe mindre kostnader i år til oppstart av nye skoler enn vi har hatt de siste årene. Det er vel egentlig det eneste positive elementet om vi ser på regnskapet for 2017 så langt sammenlignet med fjoråret. Den kanskje største bekymringen, og hvor vi har liten påvirkningskraft, er nok at den norske kronen fortsatt er svært svak. Det gjør at det samme misjonsarbeidet blir mange millioner dyrere i år sammenlignet med situasjonen for noen få år siden.


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Rom 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.