> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Svært svak økonomisk start på 2017Svært svak økonomisk start på 2017

Ill.foto: unsplash.com

De fire første månedene i 2017 forteller at NLMs inntekter går ned og kostnadene går opp. Økonomileder Øystein Frøysa synes tallene er bekymringsfulle.

– Jeg har ikke lyst til å varsle om noen krise. Men skal jeg være ærlig, og det skal man jo helst være, er det lite positivt å hente ut av regnskapstallene så langt i år. Vi ligger betydelig bak fjoråret, og som kjent hadde vi også da et krevende økonomisk år fra starten av, sier Frøysa.

– Så ble det balanse i fjor etter en dårlig på året. Ser du muligheten for det også i år?

– Det er selvsagt for tidlig å si så mye om hvor året vil ende. NLM har en kompleks økonomi, og ut fra oktobertallene i fjor var det lite sannsynlig at vi skulle ende opp i balanse. Men det er ingen tvil om at tallene for 1. tertial 2017 er enda svakere enn 2016. Så kan vi for eksempel håpe på en bedring for gavetallene. Uansett mener jeg det er viktig at vi går ut med hva som er status på en nøktern og korrekt måte allerede nå, sier Frøysa.

      

Svak krone påvirker feltene

Det er flere tall og forhold for årets fire første måneder som går i feil retning. Frøysa vektlegger at arbeidet på misjonsfeltene allerede er over to millioner kroner dyrere sammenlignet med fjoråret. En enda svakere norsk krone er en av hovedforklaringene til dette.

Kostnadsmessig er arbeidet i regionene stabilt, mens kostnadene for hovedkontoret inkludert landsarbeiderne, i realiteten går en del ned. Dette kommer imidlertid ikke frem fordi utarbeidelse av nye nettsider gir hovedkontoret ekstra kostnader.

– Når så gaveinntektene er 1,4 millioner svakere og testamentariske 2,3 millioner svakere enn fjoråret blir jo dette en uheldig miks. Når det gjelder testamentariske gaver opplever vi nå færre og mindre bo sammenlignet med fjoråret, og en relativt betydelig nedgang om vi eksempelvis ser tilbake på de fem siste årene. Resultatet fra gjenbruksbutikkene våre i år er litt høyere enn i 2016.

   

Drøftes grundig

– Hva tenker du om gavenedgangen på 1,4 millioner kroner?

– Vi har forsøkt å gå litt grundig inn i disse tallene og ser at det er flere faktorer som forklarer nedgangen. Men først og fremst har vi fått færre store enkeltgaver og mindre overføringer fra misjonsfellesskapene våre. Ser vi på regionene, er det svakest sør i Norge, det vil si i Region Øst, Sør, Sørvest og Vest, mens det er mer stabilt i Region Nord, Nordvest og Midt-Norge.

Øystein Frøysa forteller at den økonomiske situasjonen vil bli grundig drøftet på hovedkontoret, med regionene og i hovedstyret fremover.

– Vi forventer noe mindre kostnader i år til oppstart av nye skoler enn vi har hatt de siste årene. Det er vel egentlig det eneste positive elementet om vi ser på regnskapet for 2017 så langt sammenlignet med fjoråret. Den kanskje største bekymringen, og hvor vi har liten påvirkningskraft, er nok at den norske kronen fortsatt er svært svak. Det gjør at det samme misjonsarbeidet blir mange millioner dyrere i år sammenlignet med situasjonen for noen få år siden.


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Norge

I Norge driver NLM et stort og variert arbeid over hele landet. I dag satser vi også mer og mer på flerkulturelt arbeid.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

1Mos 2:3 Og Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og ville gjøre.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.