> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Tenker ulikt om ansattes representasjonTenker ulikt om ansattes representasjon

Ernst Jan Halsne (t.h.) og Øyvind Åsland. Foto: Marius Bergersen

Forslaget om at ansatte i NLM skal kunne velge en representant til organisasjonens hovedstyre (HS), og til regionstyrene blir ikke lagt frem for generalforsamlingen i 2018.

En komité har foreslått at ansatte i NLM skal kunne velge en representant til organisasjonens hovedstyre (HS), og til regionstyrene. Komiteen mente at ansatte som har hovedstyret eller et regionstyre som arbeidsgiver, ikke var valgbare. Prinsippet om tjenestedeling skulle ivaretas ved ikke å gi representanten stemmerett når HS behandler lærespørsmål, eller i rådsmøtet.

  

Ulike vurderinger i hovedstyret

Innstillingen ble drøftet i HS i september og følgende vedtak ble fattet: «Hovedstyret ser at det finnes relevante argumenter for å få på plass ansattes representasjon til hovedstyret og regionstyret. Like fullt har hovedstyrets medlemmer noe ulike vurderinger av styrker og svakheter ved en slik ordning. På den bakgrunn vil hovedstyret ikke legge frem denne saken for generalforsamlingen i 2018.»

– HS ser både fordeler og ulemper med en slik ordning. Hovedbegrunnelsen for å beholde dagens system er at en da står fritt til å velge blant alle gode kandidater, og at en kan gå glipp av gode styremedlemmer dersom en begrenser ansattes representasjon til én, utdyper generalsekretær Øyvind Åsland. Han tilføyer at ordningen med representant for ansatte til et par av regionstyrene, ser ut til å fungere greit. – Det kan være bra å prøve ut dette der. Å gjøre det gjeldende for HS er litt mer komplisert, sier han.

  

Komiteleder Ernst Jan Halsne tar for sin del HS-vedtaket til orientering, men peker på at ansatte ved NLMs skoler, institusjoner og bedrifter fortsatt ville være valgbare om komitéforslaget ble fulgt.

 


I 126 år har NLM vært noe mer enn «bare» en misjonsorganisasjon. Selv om kallet til de minst nådde har stått helt sentralt, har det omfattende arbeidet i Norge hatt en selvstendig verdi. Det har aldri vært slik at denne virksomheten bare er blitt sett på som bare et slags innsamlingsredskap eller et mobiliseringsredskap.

Dette nummeret av Utsyn handler i særlig grad om Luther og reformasjonen. Vi markerer at det er 500 år siden Luther sendte ut sine 95 teser om avlatshandel, anger og bot. I etterkant ble Luthers anliggende ofte oppsummert i de tre «alene»-formuleringene: «Troen alene», «Nåden alene», «Skriften alene».

Et stortingsvalg er akkurat over. Innad i NLM vil de partipolitiske vurderingene variere – og det må vi respektere. Men uansett hva vi mener om valgets utfall bør vi kunne glede oss over at politikkens betydning er begrenset i et demokrati. Så lenge religionsfrihet og ytringsfrihet respekteres, kan NLM fortsatt bygge forsamlinger, arrangere møteuker og bibelhelger, og sende ut misjonærer.

Utsyn på Facebook

Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det krevende å drive misjon. Kristne lever under svært vanskelige forhold i et samfunn hvor myndighetene kontrollerer det meste.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.