> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Tenker ulikt om ansattes representasjonTenker ulikt om ansattes representasjon

Ernst Jan Halsne (t.h.) og Øyvind Åsland. Foto: Marius Bergersen

Forslaget om at ansatte i NLM skal kunne velge en representant til organisasjonens hovedstyre (HS), og til regionstyrene blir ikke lagt frem for generalforsamlingen i 2018.

En komité har foreslått at ansatte i NLM skal kunne velge en representant til organisasjonens hovedstyre (HS), og til regionstyrene. Komiteen mente at ansatte som har hovedstyret eller et regionstyre som arbeidsgiver, ikke var valgbare. Prinsippet om tjenestedeling skulle ivaretas ved ikke å gi representanten stemmerett når HS behandler lærespørsmål, eller i rådsmøtet.

  

Ulike vurderinger i hovedstyret

Innstillingen ble drøftet i HS i september og følgende vedtak ble fattet: «Hovedstyret ser at det finnes relevante argumenter for å få på plass ansattes representasjon til hovedstyret og regionstyret. Like fullt har hovedstyrets medlemmer noe ulike vurderinger av styrker og svakheter ved en slik ordning. På den bakgrunn vil hovedstyret ikke legge frem denne saken for generalforsamlingen i 2018.»

– HS ser både fordeler og ulemper med en slik ordning. Hovedbegrunnelsen for å beholde dagens system er at en da står fritt til å velge blant alle gode kandidater, og at en kan gå glipp av gode styremedlemmer dersom en begrenser ansattes representasjon til én, utdyper generalsekretær Øyvind Åsland. Han tilføyer at ordningen med representant for ansatte til et par av regionstyrene, ser ut til å fungere greit. – Det kan være bra å prøve ut dette der. Å gjøre det gjeldende for HS er litt mer komplisert, sier han.

  

Komiteleder Ernst Jan Halsne tar for sin del HS-vedtaket til orientering, men peker på at ansatte ved NLMs skoler, institusjoner og bedrifter fortsatt ville være valgbare om komitéforslaget ble fulgt.

 


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.