> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Underskudd snudd til overskuddUnderskudd snudd til overskudd

Foto: Even Kleppa

NLM fikk et overskudd på 300 000 kroner i 2016. ­– Vi lå an til underskudd store deler av året. Når vi ender ut omtrent i balanse er en viktig årsak store gaver mot slutten av året, sier økonomileder Øystein Frøysa.

– Særlig i desember kunne vi konstatere at misjonsfolket mobiliserte, og gavene var hele to millioner høyere denne måneden sammenlignet med året før, sier Øystein Frøysa. – Jeg vil gjerne si takk til våre trofaste givere som virkelig bærer arbeidet vårt.

  

Mindre enn i 2015

Totalt sett gikk imidlertid gavene for 2016 tilbake med 5,5 millioner sammenlignet med 2015, fra 136,7 millioner til 131,1 millioner. – Denne forskjellen kan i sin helhet forklares med at det var GF i 2015, samt at vi i 2015 også mottok penger fra KGs skoleprosjekt – noe vi gjør hvert tredje år, sier Frøysa.

– Er du likevel bekymret over at de ordinære inntektene ikke økte i 2016?

– Vi håper jo ikke at dette er en trend. Siden kostnadsnivået øker noe hvert eneste år, er vi avhengig av en viss gaveøkning hvis vi skal vi opprettholde vårt aktivitetsnivå, svarer Frøysa.

  

Svak krone

I 2016 brukte NLM hele 106,4 millioner kroner på de ulike misjonsfeltene. Dette representerer en økning på hele ti millioner sammenlignet med 2015. Aller mest brukes på Øst-Afrika hvor totalsummen ble på 21,3 millioner.

– Årsaken til denne kraftige økningen er flere forhold. Den viktigste faktoren er den svake kronen gjennom 2016 og som gjør det samme arbeidet dyrere enn det var. I tillegg har NLM økt sitt bidrag i bistandsprosjektene våre sammenlignet med 2015 og trappet opp arbeidet i satsningsområdene, sier Frøysa.

Kostnadene i Norge økte beskjedent i 2016 sammenlignet med 2015. Til sammen brukte regionene i Norge 64,1 millioner, 1,5 millioner mer enn i 2015. Hovedkontorets kostnader, inkludert landsarbeiderne i NLM Norge, gikk tilbake med 60 000 kroner til 43,7 millioner.

  

Bedre enn budsjettet

I desember 2015 budsjetterte hovedstyret med en underdekning på nesten ti millioner kroner. Testamentariske gaver på 25,9 millioner og overføringer fra NLM gjenbruk på hele 25,4 millioner, som er mer enn man budsjetterte med, er viktige årsaker til at det likevel ble balanse.

– Også i 2017 har vi budsjettert med et minusresultat på omkring fem millioner. På noen områder er kanskje budsjettet noe mer optimistisk enn i 2016. Så vet vi jo at det er mange usikre poster i NLM-økonomien både på inntekt- og kostnadssiden, men målet vårt er at en løpende økonomistyring skal være med og tilpasse aktivitetsnivået vårt ut fra de forutsetningene vi opererer under, sier Frøysa.

– Uansett er vi fortsatt helt avhengige av at misjonsfolket står med oss og vil støtte opp om sine utsendinger og arbeidet både innenlands og på misjonsfeltene våre.

 

Frøysa avslutter med å presisere at revisor ikke er ferdig med sitt arbeid enda og at det derfor kan komme mindre korrigeringer.


Den som tror at samlivsdebatten i Den norske kirke nå kan avsluttes fordi likekjønnede par kan gifte seg, tar nok feil. Nå er debatten i gang om hvorvidt prester kan være samboere. Fra en side sett, er det på høy tid. En slik samlivsform er langt mer utbredt enn samliv mellom to menn eller to kvinner. Dermed krever det stor bevissthet å velge bort samboerskapet.

Kvar går vegen for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i dag? Korleis vil dei mange endringane i samfunn og kristenliv i landet påverke vegval, strategi og arbeidsgreinene? For vi arbeider i ein  annan kultur enn berre for få ti-år sidan, der også NLM har endra seg. Alt som lever er i endring. Vil NLM vere ein brukbar reiskap i Guds hand, må vi spørje oss kvar går vegen i dag?  

«Man finner budskap i NT som strider mot hva vi mener er rett ut fra både menneskerettigheter og ut fra vanlig etikk», sa Anders Martinsen til Vårt Land 7/2. Og for en gangs skyld er ikke temaet homofili eller sex. Martinsen anklager Bibelselskapets nye oversettelse for å pynte på problematiske tekster ved for ofte å skrive «tjener» istedenfor «slave».

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

NLM driver et stort familieprosjekt i Peru, i tillegg til et bredt evangelisk arbeid i både Peru og Bolivia.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Joh 6:63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.