> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Underskudd snudd til overskuddUnderskudd snudd til overskudd

Foto: Even Kleppa

NLM fikk et overskudd på 300 000 kroner i 2016. ­– Vi lå an til underskudd store deler av året. Når vi ender ut omtrent i balanse er en viktig årsak store gaver mot slutten av året, sier økonomileder Øystein Frøysa.

– Særlig i desember kunne vi konstatere at misjonsfolket mobiliserte, og gavene var hele to millioner høyere denne måneden sammenlignet med året før, sier Øystein Frøysa. – Jeg vil gjerne si takk til våre trofaste givere som virkelig bærer arbeidet vårt.

  

Mindre enn i 2015

Totalt sett gikk imidlertid gavene for 2016 tilbake med 5,5 millioner sammenlignet med 2015, fra 136,7 millioner til 131,1 millioner. – Denne forskjellen kan i sin helhet forklares med at det var GF i 2015, samt at vi i 2015 også mottok penger fra KGs skoleprosjekt – noe vi gjør hvert tredje år, sier Frøysa.

– Er du likevel bekymret over at de ordinære inntektene ikke økte i 2016?

– Vi håper jo ikke at dette er en trend. Siden kostnadsnivået øker noe hvert eneste år, er vi avhengig av en viss gaveøkning hvis vi skal vi opprettholde vårt aktivitetsnivå, svarer Frøysa.

  

Svak krone

I 2016 brukte NLM hele 106,4 millioner kroner på de ulike misjonsfeltene. Dette representerer en økning på hele ti millioner sammenlignet med 2015. Aller mest brukes på Øst-Afrika hvor totalsummen ble på 21,3 millioner.

– Årsaken til denne kraftige økningen er flere forhold. Den viktigste faktoren er den svake kronen gjennom 2016 og som gjør det samme arbeidet dyrere enn det var. I tillegg har NLM økt sitt bidrag i bistandsprosjektene våre sammenlignet med 2015 og trappet opp arbeidet i satsningsområdene, sier Frøysa.

Kostnadene i Norge økte beskjedent i 2016 sammenlignet med 2015. Til sammen brukte regionene i Norge 64,1 millioner, 1,5 millioner mer enn i 2015. Hovedkontorets kostnader, inkludert landsarbeiderne i NLM Norge, gikk tilbake med 60 000 kroner til 43,7 millioner.

  

Bedre enn budsjettet

I desember 2015 budsjetterte hovedstyret med en underdekning på nesten ti millioner kroner. Testamentariske gaver på 25,9 millioner og overføringer fra NLM gjenbruk på hele 25,4 millioner, som er mer enn man budsjetterte med, er viktige årsaker til at det likevel ble balanse.

– Også i 2017 har vi budsjettert med et minusresultat på omkring fem millioner. På noen områder er kanskje budsjettet noe mer optimistisk enn i 2016. Så vet vi jo at det er mange usikre poster i NLM-økonomien både på inntekt- og kostnadssiden, men målet vårt er at en løpende økonomistyring skal være med og tilpasse aktivitetsnivået vårt ut fra de forutsetningene vi opererer under, sier Frøysa.

– Uansett er vi fortsatt helt avhengige av at misjonsfolket står med oss og vil støtte opp om sine utsendinger og arbeidet både innenlands og på misjonsfeltene våre.

 

Frøysa avslutter med å presisere at revisor ikke er ferdig med sitt arbeid enda og at det derfor kan komme mindre korrigeringer.


I 1986 utga NLM det lille heftet Plan eller tilfeldighet. Kritiske merknader til Evolusjonsteorien. Forfatter var geolog Willy Fjeldskaar som i dag er professor ved Universitet i Stavanger. I særlig grad kritiserer heftet, som ble trykket i mange tusen eksemplarer, ideen om at livet og levende organismer er blitt til uten noen skaper.

Den konservative nettavisen Minerva har de siste ukene publisert en rekke kritiske artikler om oppvekst i religiøse miljøer. Det startet med et sterkt intervju med Sara Charlotte Amundsen (21). Hun vokste opp i Jehovas vitner, men vendte menigheten ryggen som 19-åring og ble deretter utstøtt.

Nesten halvveis inn 2017 har jeg lyst til å rette en stor takk til alle misjonsvenner som blant annet gjennom sin givertjeneste bidro til at NLM enda et år kunne være med og utbre Guds rike i Norge og i utlandet. Når regnskapet i tillegg kunne gjøres opp med et resultat som viser at det i fjor ble brukt omtrent like mye penger som kom inn, var det ekstra gledelig.

Utsyn på Facebook

Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste misjonsfelt. Våre utsendinger arbeider innen bistand, og bruker mye tid på relasjonsbygging.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.