Ungdom leser bibel med understrekinger

INTRO fra 8. trinn

Skoghus, 15.-17. mars 2019

Påmeldingsfrist

8. mars

Pris

kr 600,-

Etter påmeldingsfristen øker prisen med kr 100,-

Søskenrabatt: Første søsken betaler full pris, de øvrige får 20% rabatt.

Medlemskontingent i INTRO-laget: kr 50,- pr kalenderår.

Adresse

Skoghus Leirsted, Finnjord 9303 SILSAND

Tidspunkt

Fredag 15. - søndag 17. mars 2019