Disippel 19

Disippel 19

Marit Andersen og Jarle Haugland er opptatt av at flere må bli kjent med Jesus. Du kan møte dem på årets regionkonferanse. Disippel 19 fokuserer på ulike sider ved det å være en Jesu etterfølger i 2019.

Det første Jesus sa til disiplene da Han kalte dem var: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere?» (Matt 4,19).

Disippel 19 fokuserer på ulike sider ved det å være en Jesu etterfølger i 2019. Vi har lykkes med konferansen hvis du opplever å ha fått hjelp til nettopp det. Et av kjennemerkene til disiplene var at de drev med menneskefiske.

På denne høstkonferansen møter du disipler som deler av sine erfaringer og vandring sammen med læremesteren selv, Jesus Kristus.

Vi har store forventninger til konferansen! Vi håper du ønsker å delta!

 

Årets talere / seminarholder: Marit Andersen og Jarle Haugland

PROGRAM

Lørdag 19. oktober

Åpningsmøte kl.12:00: "Troverdig liv" v/ Marit Andersen

Lunsj 13:00 - 13:45

Seminarer 14:00 – 14:45 (to å velge mellom)

  • «Hva var det nå jeg skulle nå igjen?» v/ Marit Andersen.
  • Å leve for Gud i en digital tid – fem tips til bevisst mediebruk  v/ Jarle Haugland

Seminar 15:00 – 15:45

  • «Hvorfor ble så mange frelst» - en rask tur gjennom de første kapitlene av Apostlenes gjerninger v/Jarle Haugland

Konsert med Kongshaug Musikkgymnas kl.17:00

Lørdagsgudstjeneste (ungdomsmøte) kl.19:30. Tale: Christian Lilleheim

Kongshaug Musikkgymnas
Kongshaug Musikkgymnas:Her ser du dem i aksjon på kulturhuset Oseana tidligere i år. Per Byrknes

Søndag 20. oktober

Søndagsgudstjeneste kl11:00, Salem. Tale: Marit Andersen

Søndagsgudstjeneste kl.11:00, Kleppe bedehus. Tale: Christian Lilleheim

 

Litt om årets gjester:

Marit Andersen er fellesskapsutvikler i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i region sør. Hun er også ansatt som forkynner, med hele landet som nedslagsfelt. Marit Andersen har til sammen vært i Bolivia som misjonær for NLM i nesten 12 år. Hun er fra Arendal, er utdannet cand.mag. og har vært lærer på Kvitsund gymnas.

Marit Andersen
Heidi Gjeset Klingsheim

Jarle Haugland er daglig leder i Tro & Medier (fom.no), en tverrkirkelig medieorganisasjon som jobber for at mennesker skal møte Jesus i mediene. Han er gift, har tre barn, heier på Start og bor i Bergen.

Jarle Haugland, daglig leder i Tro & Medier
Tro og Medier

 

Velkommen til en inspirerende helg med Jesus i sentrum!

#Disippel19

 

Arrangør: NLM region vest og Salem misjonskirke NLM Bergen

Tidspunkt

Lørdag 19. - søndag 20. oktober 2019

Adresse

Sigurds gate 6 5015 Bergen