Fra kvinneweekend på Evjetun

Kvinnefellesskap

Denne høsten inviterer vi deg til flere ulike samlinger for kvinner. Invitèr med deg noen å bli med!

Fire ulike kvinnesamlinger inviterer vi deg til denne høsten. Her er en oversikt over samlingene:

1) Kvinnesamling på Undeland

Tirsdag 4.september klokka 19.00. Taler er Ann Kristin Berget og det blir sang ved Mona Hegle Almedal. Bevertning blir det også!

2) Kvinnestemne i Åseral bedehus

Tirsdag 11.september klokka 12.30. Taler er Elisabeth Loland og det blir sang av Astrid Person. Norveig Eikeland deltar. Her serveres det lunch!

3) Kvinnehelg på Norsjø

20.-21.oktober. Talere er misjonær Liv Bakke Magerøy og forkynner og forfatter Rita Aasen. Det blir sang av Jenny Olsen og Astrid Hodnebrog. Påmelding : nlm.no/leirsor

4) Kvinnesamling på Tryggheim bedehus, Evje

Tirsdag 23.oktober klokka 19.00. Taler er flerkulturell leder i NLM, Janet Seierstad. Ithoan Moses synger. Bevertning blir det også denne kvelden!

Be med deg noen, -venner, familie eller naboer og bli med på ett eller flere av disse arrangementene. Hjertelig velkommen til fellesskap om Guds ord og fellesskap med hverandre.