Fullsatt sal

Nytt misjonssenter innviet

Det som tidligere var en stor bilhall har nå blitt til et flunkende nytt møtelokale med flotte fasiliteter sentralt i Skien!

Søndag 27.januar ble det nye misjonssenteret innviet og Skien misjonsforening har dermed fått et nytt, moderne og trivelig forsamlingslokale.

Over hundre fremmøtte var samlet til innvielsen av de nye lokalene i Ulefossveien 44. Det nye møtelokalet ligger vegg i vegg med NLM Gjenbruk. Leder i Skien misjonsforening, Mangor Harestad, ledet kvelden, hvor blant annet, Kåre Johan Lid, leder i NLM Norge talte. Mannsgruppen «Salig blanding» fra Songe gav de fremmøtte fantastisk sang. Hilsener fra andre foreninger, hovedledelsen i NLM og naboer i bygget delte alle ønsket om at det nye lokalet må bli til velsignelse.

Mannsgruppe synger
Livar Veggeland

Navnet «Misjonssenteret» sier noe om at man ønsker å være et møtepunkt og samlingssted for folk i alle aldre. I tillegg til gjenbruksbutikk og forsamlingslokale har også Holy Riders sin base i kjelleren i bygget og flere kristne kunstnere har atelier i 2. etasje.  De nye lokalene vil dermed også være med å styrke det felleskristne miljøet i Skien.