Portrett av Brit Kari Urdal

Slutter som NLM ung-leder i sør

– Jeg slutter ikke fordi jeg har fått ny jobb, men fordi jeg tenker det er godt med et skifte i en slik type stilling, sier Brit Kari Urdal.

Brit Kari Urdal har siden september 2014 vært leder for NLM ung i Region sør. –  Veien videre går ut i det blå, sier hun med et smil. – Jeg har lyst til å studere familieterapi dersom jeg får studieplass, og så håper jeg at jeg finner en deltidsjobb som kan kombineres med det.

 

Startet nye opplegg

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i løpet av disse årene?

Dette siste året har vi startet med to nye ting; ULTRA og Nærmere. Det ene er et ledertreningsopplegg for aldersgruppa 15-18 år. Det andre er bibelundervisning for ungdom i studentalder. Jeg tror begge disse tiltakene er viktige og strategiske redskap for å utruste unge menneske til livet samen med Jesus.

Arbeidsoppgavene har vært mange og varierte for Ung-lederen. – Det å vite hvor veien skal gå videre for å nå så mange som mulig med evangeliet, og hvilke arbeidsmetoder vi skal ta i bruk kan være krevende. Hvor treffer vi barn og unge og hva må til for at vi skal få låne deres oppmerksomhet?

 

Vil savne menneskene

– Hva kommer du til å savne når du nå slutter?

Fellesskapet både på kontoret og i staben for øvrig setter jeg stor pris på og det vil bli et savn i det daglige. Og så liker jeg veldig godt å komme rundt og treffe så mange flotte mennesker som er engasjerte i arbeidet i Guds rike på ulike arenaer. Det kommer jeg også til å savne.

Brit Kari Urdal slutter i løpet av sommeren.

Det nedsettes en komite som skal jobbe videre med å finne ny ungleder i Region sør.