Kvitsøykarane synger

Helgøystevnet for 102. gang

Det var i 1917, at det første stevnet på Helgøy ble arrangert. Ennå samles mye folk til denne samlingen, enten været er godt eller vått.

Mye skal forberedes når en inviterer til storstevne på ei øy. Det skal lages mat, møter skal annonseres, møtetelt rigges, taler og sangkrefter skaffes og skyss må ordnes. Det siste er ikke det største problemet på Helgøy, for her er båter nok til transporten. Møtet er på toppen av øya, så det gjorde godt for de fleste å trimme opp bakkene, men noe fikk også transport med bil eller traktor.

Håkon Helgøy kunne ønske velkommen til årets stevne, søndag 11. august kl.14.00. Han sa at han nå ville overlate til andre å lede stevnet, men i år ble det litt «kluss i vekslingen». Marit Andersen fra Tromøya var taler og hadde også noen glimt fra Bolivia. Som sangkrefter var «Kvitsøykarane» hyret inn. De fikk vitne om Jesus gjennom god sang.

Utsnitt av forsamlingen
Ove Sandvik

Det gikk tette regnbyger over Ryfylke denne søndagen, men i kaffepausen var det opphold. Og mat var det nok av til alle 130 som møtte fram. Drøsen gikk godt og trivselen var stor.

Siste del av stevnet er tradisjonen tro et vitnemøte, inkludert både fellessang og korsang. Mange tok ordet og vitnet og det var også bedt for et forbønnsemne som var kommet inn. Misjonsoffer hører også med. I kurvene som ble sendt rund, kom det inn kr.40.600,-. I tillegg var det også anledning å vipse. Det beløpet var ikke klart ved møteslutt.