Seimsfoss forsamlingshus

Møter på Seimsfoss

Seimsfoss er ei av mange bygder i den store Kvinnherad kommune i Sunnhordaland. Her står et stort gammelt forsamlingshus midt i bygda, hvor det var møter 22.-24. oktober.

Det er Astrid og Helge Naterstad som er NLMs kontakter i denne bygda. I tillegg til å arrangere møter, driver de også et barnelag med nærmere 30 skrevne medlemmer.

Møtene blir arrangert i lillesalen i forsamlingshuset. Her er det satt ut 30 stoler. Det er også en hovedsal, men den blir lite brukt. På møtene nå i oktober var det mellom 15 og 20 på møtene.

Forsamlingen på Seimsfoss 23.10
Ove Sandvik

Det er korte avstander mellom bygdene Rosendal, Seimsfoss, Omvikedalen og Uskedalen, så folk støtter opp om møtene i de ulike bygdene. På Seimsfoss har de tre møter sammenhengende om høsten, tre om vinteren og tre på våren.