Utdrag av møtelyden

Nyttig skolekonferanse

25.-26. oktober var en flokk skoleledere samlet til konferanse på Utsyn i regi av Region Sørvest NLM.

Dette er en konferanse som regionstyret inviterer til hvert andre år. De som bli invitert er skolestyrene, rektor og noen ansatte ved regionens skoler, og representanter for Danielsen skoler i Haugesund og Vedavåg. Alle så nær som en skole var representert.

Drøsen gikk godt i pausen
Ove Sandvik

Det var oppstart fredag kveld med nydelig kveldsmat, før regionleder Kolbjørn Bø ønskte velkommen og hadde en presentasjon av de frammøtte. Deretter hadde formann i regionstyret Jan Ove Selstø en andakt ut fra 2 Kor 4,1-7 – I og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet, men er frimodige i tjenesten.Leder ved skolekontoret til NLM i Oslo Torleif Belck-Olsen ledet den siste samlingen fredag. Da var det strategi for NLM, og skolenes plass i denne, som sto på agendaen. Etter en innledning, ble forsamlingen delt i grupper som skulle komme med tre stikkord på gule lapper, med innspill til strategitenkningen. Se bildet med et lite utvalg av disse lappene.

Strategi-lapper
Ove Sandvik

Lørdag startet med en inspirerende bibeltime ved Kolbjørn Bø, før økonomileder ved hovedkontoret, Øystein Frøysa, ledet forsamlingen inn i økonomiske vurderinger hovedstyret må gjøre når skoleprosjektene blir mange og lånerammen trang. Det ble tid til noen tilbakemeldinger og spørsmål på foredraget

Etter lunsj var det to nye foredrag. Gunn Dirdal hadde en grundig gjennomgang av hvorfor vi vil drive kristne friskoler. Torleif Belck-Olsen avsluttet det hele med et foredrag om rekruttering av personell til skolene våre.