Gatebilde

Brudd mellom ICEL og SETELA

ICEL er vår samarbeidskirke i Bolivia som ble etablert som en egen nasjonal kirke i 1995. Kirken har nå besluttet å ikke lenger bruke SETELA til utdanning av sine pastorer. Det har vært og er en smertefull prosess.

Voksende samarbeid med Missourisynoden

Kirken har i mange år hatt et voksende samarbeid med Missourisynoden og allerede i 2013-14 var det unge medlemmer som fikk stipend for å studere teologi hos dem.

Senere ble dette formalisert. Vi har sett at påvirkningen har vokst ved at kirken aktivt har invitert lærere og prester og selv reist på konferanser i regi av Missourisynoden.

 

Smertefull avstand

NLM startet sitt arbeid i 1977 med ønske om å starte en selvstendig kirke som tar egne valg ut fra det de har tror for. Det er vi glade for at vi har lyktes med. Samtidig er det smertefullt når det tas valg som leder til avstand. Det er noe både kirken og misjonen kjenner på.

Temaer knyttet til luthersk identitet og pastoral profil er viktige grunner til at ICEL nå velger en annen vei. SETELA på sin side er trygg på sine strategiske valg og på sin lutherske identitet som vi deler med samarbeidskirker i Peru og Ecuador.

Det er planlagt samtaler med tanke på avklaringer og å samtale om mulig samarbeid i fremtiden.